Sentralbanksjefen talte til studentene

Et fullstappet auditorium møtte sentralbanksjef Øystein Olsen da han holdt sin nyttårstale til studentene i dag. – Norsk økonomi vil holde en stø kurs fremover, men lønns- og prisstigningen kan bli lav, konkluderte Olsen i talen.

TRADISJON. Sentralbanksjefens nyttårstale til studentene blir en tradisjon på Blindern.

Foto: Ola Sæther

Nyttårstalen bygget på sentralbanksjefens årstale til Norges Banks representantskap 16. februar og omhandler landets økonomiske tilstand og fremtid.

Sentralbanksjefen viste blant annet til at oljefondet kan gi mindre avkastning i framtida.

–  Vi må ta høyde for at avkastningen på våre investeringer i pensjonsfondet kan bli lavere enn vi så for oss for et tiår siden, sa Olsen.

– Lyspunkter finnes

Sentralbanksjefen tegnet et generelt optimistisk bilde av økonomien i Europa og verdensøkonomien.

– Internasjonalt er det krevende tider, men lyspunkter finnes. Veksten i Asia er fortsatt god, og i det siste har det kommet en del positive tall for amerikansk økonomi. I Europa er utfordringen å rette opp ubalanser i økonomien i en tid der vekstutsiktene er svake, sier Olsen.

– For mange land innebærer den demografiske utviklingen at presset på offentlige finanser blir enda større om noen år. Innstramminger er nødvendig for å bedre statsfinansene, men på kort sikt vil dette kunne bremse aktiviteten og forsinke oppsvinget. Det er en svært vanskelig balansegang, men eurolandene har ikke noe valg. De må samle seg om tiltak som inngir tillit i finansmarkedene, konkluderer Olsen, og avslutter med at vanskelige tider alltid avløses av gode.

Kan bli tradisjon

Dette var første gang en slik tale ble holdt for studentene, som viste stor interesse og engasjement. Et auditorium fylt til randen tyder på at arrangementet krever et større lokale neste gang.

– Vi håper at nyttårstalen for studentene kan bli en tradisjon. Slik viser vi at vi er et engasjert universitet, sa rektor Ole Petter Ottersen.

Arrangementet er et samarbeid mellom SV-fakultetet, rektor ved UiO, Karrieresenteret og Norges Bank.

Emneord: Økonomi Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 22. feb. 2012 16:15 - Sist endret 22. feb. 2012 18:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere