Regjeringen vil fornye helse- og sosialfaglige utdanninger

Framtidas helse- og sosialfagutdanninger skal samarbeide mer med hverandre og med arbeidslivet, var budskapet fra statsråd Tora Aasland da regjeringen i dag la fram stortingsmeldingen ”Utdanning for velferd: Samspill i praksis”.

TVERRFAGLIG LÆRING. Felles læring og praksis på tvers av utdanningene var budskapet i dagens regjeringsmelding. Her demonstrerer fysioterapi-studenter praksis for statsråd Tora Aasland. Foto: Ola Sæther

— Mer velferd krever nye helse- og sosialfaglige utdanninger som er bedre tilpasset samfunnets behov, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

Stortingsmeldingens budskap er at samspillet mellom utdanning og arbeidsliv og mellom de ulike utdanningene innenfor helse- og sosialfag skal styrkes.

På bakgrunn av utfordringene som helse- og omsorgstjenesten står overfor i årene framover, har regjeringen satt i verk en rekke reformer for å skape bedre tjenester, blant annet innenfor NAV og barnevernet.

– Studentene vil i framtida møte styrkede utdanninger som vil svare bedre på samfunnets kompetansebehov, sier Tora Aasland.

Ny modell for videregående opplæring

Regjeringen vil blant annet innføre en ny utdanningsmodell for helse- og sosialfagutdanningen i videregående skole. I stedet for den nåværende ordningen, som består av to år på skole og to år i praksis, vil regjeringen prøve ut en modell der det veksles mellom teori og praksis gjennom hele utdanningen.

Regjeringen innfører også en prøveordning med den såkalte y-veien, der, ifølge pressemeldingen, ”kandidater med yrkesutdanning i helse- og sosialfag kan tas opp på tilrettelagdte studier i høyere utdanning.”

– Ikke gode nok

– Det er de sammensatte problemene hos brukerne som utgjør de mest krevende utfordringene og tjenestene, og som i størst grad krever tverrprofesjonell kompetanse. På dette området er vi ikke gode nok i dag, sier Tora Aasland.

– Det er klare signaler fra både stat og kommune for mer samarbeid på tvers av utdannnigene, nivåene, tjenestene og aktørene. For at utdanningene bedre skal forberede studentene på den virkeligheten de vil møte i arbeidslivet, trengs det praktisk trening, men også trening i økt samspill, i form av respekt for og kunnskap om hverandres profesjoner.
 

Samspill mellom forskning og utdanning

Aasland fremhever forskning som et kunnskapspolitisk grunnlag for fornyingen av helse- og sosialfagutdanningen og understreker behovet for samspill mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse. 

– Våre utdanninger skal være forskningsbasert. Det er behov for praksisnær forskning, og det er behov for utdanninger som bygger på både forskning og erfaringsbasert kunnskap, sier statsråden.

Emneord: Helsetjenesten Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 17. feb. 2012 15:08 - Sist endret 17. feb. 2012 15:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere