To departement skal presse Russland

Tre og et halvt år etter at forskningsdata ble beslaglagt av russiske myndigheter skal både Forsvarsdepartementet og Utenriks-departementet forsøke å få dataene utlevert, skriver På Høyden.  

PRESS: Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov utvekslet i juni 2011 ratifikasjonsdokumentene for avtalen om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. Nå skal det legges press på russiske myndigheter for å få utlevert beslaglagte forskningsdata fra Barentshavet.

Foto: Kjetil Elsebutangen i Utenriksdepartementet

Det var i september 2008 at russiske forsvarsmyndigheter grep inn etter et norsk forskningstokt øst i Barentshavet. Strømmålingsrigger ble satt ut med tillatelse fra russiske myndigheter i 2007, men ved toktets slutt grep russiske forsvarsmyndigheter inn og beslagla både datasett, utstyr og sikkerhetskopier.

Den dag i dag er dette fortsatt i russisk varetekt, til tross for gjentatte forsøk fra både Havforskningsinstituttet og Fiskeri- og kystdepartementet på å få data og utstyr utlevert.

Svarte på spørsmål
Henning Warloe, Høyres representant i forskningskomiteen, varslet at han ville ta opp saken med utenriksministeren. Men hans partikollega Ine Marie Eriksen Søreide kom Warloe i forkjøpet, og i forrige uke svarte utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)på  spørsmål fra Søreide om hva han akter å gjøre for å løse konflikten.

– Havforskningsinstituttet har gjentatte ganger forsøkt å få utlevert utstyret og dataene. I påvente av dette har man ikke presset på i andre kanaler, sier Støre i sitt svar.

Havforskningsinstituttet i Murmansk (PINRO) anbefalte i slutten av desember at saken burde følges opp med høyere myndigheter i Russland for at den skal få en løsning.

Brukte feil kanal
Som På Høyden har skrevet tidligere har Fiskeri- og kystdepartementet forsøkt å ta opp saken med sine russiske kolleger.

– Fiskeri- og kystdepartementet har ved flere anledninger, skriftlig og muntlig, tatt opp saken med russiske fiskerimyndigheter. Disse har ikke besvart skriftlig, men har muntlig vist til at saken sorterer under forsvarsministeriet i Russland, sier Støre.

Han sier derfor at det norske forsvarsdepartementet vil følge opp saken med russiske forsvarsmyndigheter «på egnet måte».

– Utenriksdepartementet vil også ta opp saken gjennom våre kanaler. Regjeringen håper at dette kan bidra til at saken blir løst innen rimelig tid, sier Støre i sitt svar til Høyre-representanten.

Ny forskningsavtale
Støre sier også at det pågår et arbeid med å forhandle frem en ny mellomstatlig forskningsavtale mellom de to landene.

– Spørsmålet om eierskap til forskningsutstyr og rettigheter til immateriell eiendom står sentralt i denne dialogen, sier utenriksministeren.

Forskningssjef Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet forteller at de har vært i kontakt med utenriksdepartementet, men at de ikke har fått noe annet svar enn det utenriksministeren ga til Søreide.

– Vi har ikke hørt noe mer konkret om hva som skal gjøres. Men nå vil det i alle fall bli arbeidet jevnlig med saken gjennom utenrikspolitiske kanaler, sier Misund til På Høyden.


 

 

 

Emneord: Forskningssamarbeid, Internasjonalisering, Russland Av Fredrik Mandal i På Høyden
Publisert 9. feb. 2012 09:56 - Sist endret 9. feb. 2012 10:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere