Nyheter fra desember 2009 - Side 2

Publisert 1. des. 2009 12:38

I morgon lanserer Det juridiske fakultetet dei nye nettsidene sine. Dei blir også modell for dei andre nettsidene til Universitetet i Oslo. 25 000 filar er blitt overførte manuelt frå dei gamle til dei nye nettsidene. Sekssjonssjef og webredaktør Steinar Hafto Myre er godt nøgd med resultatet.  

Publisert 1. des. 2009 11:12

Er ”Yngrebylgja” ein tsunami eller ein brottsjø? Dei siste prognosane tyder på at det vil vera 33 151 fleire unge som tar høgare utdanning i 2013 enn i dag. Men om dei som avbryt studia, kjem tilbake for å studera vidare, kan talet bli endå høgare, viser eit scenario frå NIFU STEP, som blei presentert på møtet om ”Yngrebylgja” i Gamle Festsal i går.