Strid om eksterne styremedlemmer

Universitetsstyret sender i dag inn forslag til eksterne styremedlemmer. Tre av de nåværende eksterne styremedlemmene er på listen, til tross for motstand mot dette i utvalget som fikk i oppdrag å fremme forslag til kandidater.

OMSTRIDT: NTL-representant Ulrik Sverdrup ville ikke renominere Egil Myklebust som ekstern representant i Universitetsstyret.
Foto: Ola Sæther

Universitets- og høgskoleloven fastslår at Universitetets styre skal ha fire medlemmer som ikke har et tilsettings- eller studentforhold ved universitetet. Utdannings- og forskningsdepartementet har derfor pålagt universitetet å fremme et forslag om tolv personer, seks kvinner og seks menn, som universitetet ønsker som styrerepresentanter og vararepresentanter.

Følgende forslag blir i dag sendt til departementet (alfabetisk rekkefølge):
Grete Berget
Paul Chaffey
Bente Erichsen
Boel Flodgren
Henrik Toft Jensen
Sven Mollekleiv
Bente Mikkelsen
Egil Myklebust
Øystein Olsen
Cathrine Sandnes
Halvor Stenstadvold
Ann Kathrine Tornås

Dermed er tre av de nåværende styremedlemmer, Paul Chaffey, Egil Myklebust og Boel Flodgren, med på listen. Det fjerde av de eksterne styremedlemmene, Hilde Haugsgjerd, stiller ikke til gjenvalg. Hvorvidt de tre styremedlemmene som ønsker gjenvalg, skal være blant de foretrukne kandidater har vært gjenstand for diskusjon.

Rektor Arild Underdal utnevnte i begynnelsen av juni et utvalg som fikk i oppdrag å fremme et forslag på 16 kandidater, tolv foretrukne og fire alternative kandidater. Utvalget bestod av Asbjørn Rødseth, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, medisinprofessor Borghild Roald, Silje Winther, studentrepresentant og Ulrik Sverdrup, avdelingsleder ved fakultetsbiblioteket på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og styremedlem i fagforeningen NTL.

Splittet utvalg

Utvalget klarte imidlertid ikke å samle seg om et felles forslag. Ulrik Sverdrup presenterte en egen liste som i motsetning til flertallets liste, ikke hadde Egil Myklebust blant sine kandidater. Sverdrup ønsket heller ikke Bente Mikkelsen, Kathrine Richardson, Halvor Stenstadvold eller Ann Katrin Tornås som eksterne styremedlemmer. Blant Sverdrups foretrukne kandidater var derimot Gunhild Johansen, Kari Kveseth,Bente Slåtten og Rolf Utgård.

På styremøtet 13. september vedtok styret å følge anbefalingene til utvalgets flertall, med to unntak. Kjetil Flatin og Kathrine Richardson ble vraket fra listen over foretrukne kandidater og erstattet av de nåværende styremedlemmene Paul Chaffey og Boel Flodgren. Mens Boel Flodgren stod oppført som et av de alternative styremedlemmene på flertallets liste, var Paul Chaffey ikke representert på noen av de to forslagene som utvalget la fram for styret.

Ønsket fornyelse

Utvalgets medlem Borghild Roald forsikrer at dette ikke er uttrykk for noen mistillit til Chaffey.

- Vi har diskutert dette grundig og forsøkt å finne en balansegang mellom kontinuitet og fornyelse. Dette er årsaken til at Chaffey ikke var på listen, sier hun.

Næringslivsinnslaget dramatisk

Det var ikke motstand mot Egil Myklebust som gjorde at Sverdrup valgte å fremme et eget forslag.

- At jeg valgte å stille en egen liste skyldes først og fremst at jeg ikke kunne akseptere en liste med Bente Mikkelsen og Kathrine Richardson, fordi de begge representerer synspunkter som jeg ikke kan slutte meg til. Mikkelsen har som viseadministrerende direktør for Helse Øst, fulgt en økonomisk modell som jeg ikke er tilhenger av. Richardson, som er prorektor ved Aarhus universitet, er kjent som en talsmann for den danske universitetsmodellen som i praksis representerer en fristilling av universitetene, hevder han.

- En årsak til at jeg ikke ønsket Myklebust og Chaffey på listen er at de begge ønsker tilsatt og ikke valgt rektor, et synspunkt som er i helt i utakt med universitetet ellers, legger han til.
- I det forslag som nå foreligger, er næringslivsinnslaget dramatisk høyt i forhold til representasjonen fra kultur, fagbevegelse, akademia og samfunnslivet ellers, avslutter han.

Emneord: Universitetspolitikk Av Grethe Tidemann
Publisert 14. sep. 2005 12:58 - Sist endret 10. des. 2008 15:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere