UiO best kjent blant Oslofolk

En ny undersøkelse fra Opinion viser at flere folk i Oslo kjenner til både Høgskolen i Oslo, UiO og BI nå enn for fem år siden. Hele 75 prosent av de spurte kjente til UiO, mens 57 og 59 prosent svarte at de kjente til henholdsvis Høgskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI. Opinion har gjort denne telefonundersøkelsen på oppdrag fra Høgskolen i Oslo.

ØKT MARKEDSFØRING: Økt markedsføring kan være grunnen til at både UiO, HiO og BI er mer kjent blant Oslofolk nå enn for fem år siden.
Foto: Grethe Tidemann

- Vi ser av undersøkelsen at kjennskapen til utdanningsinstitusjonene i Oslo generelt har økt, sier seniorkonsulent Rolf K. Andersen ved Opinion til HiOs nettavis. Opinion har gjennomført en telefonundersøkelse for Høgskolen i Oslo der over 800 personer over 18 år har svart på tre spørsmål. - Den økte kjennskapen henger trolig sammen med noe mer markedsføring nå enn for fem år siden.

På spørsmålet om navn på noen skoler eller utdanningsinstitusjoner i Oslo som tilbyr høyere utdanning, svarte 57 prosent at de kjente til Høgskolen i Oslo. Til sammenlikningen var det 75 prosent som kjente til Universitetet i Oslo og 59 prosent kjente til BI.

- Dette er høye scorer når det gjelder uhjulpne spørsmål, sier Andersen. HiO har den største økningen med 11 prosentpoeng fra 2000, men BI går opp ni og UiO åtte.
- Undersøkelsen viser at det er ingen signifikant forskjell på kjennskapen til HiO og BI blant folk i Oslo.

Emneord: Universitetspolitikk, Informasjonsavdelinga
Publisert 23. juni 2005 09:53 - Sist endret 10. des. 2008 16:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere