Vil ha PO-bygningen på statsbudsjettet for 2007

Bygning for preklinisk odontologi på Blindern skal totalrehabiliteres. UiO og Statsbygg er i gang med å utarbeide et forprosjekt.
- Behovet for å rehabilitere denne bygningen er riktignok nevnt på uprioritert plass i tidligere statsbudsjett. Men vi kommer ikke på skuddhold før vi har et prosjekt å slå i bordet med, konstaterer teknisk direktør, Frode Meinich .

PO-bygningen: Omlag 190 millioner kroner vil det koste å rehabilitere denne totalt nedslitte bygningen på campus på Blindern.
Foto: Trine Nickelsen

Den såkalte PO-bygningen i hjertet av campus på Blindern stod ferdig i 1967 og huset i mange år Institutt for preklinisk odontologi. Men odontologene er for lengst flyttet til Gaustad, og tilbake står det nedslitte laboratoriebygget nesten tomt. Bare enkelte av kontorene er fremdeles i bruk. Noen ny innflytting kommer ikke på tale før den 9600 kvadratmeter store bygningen har vært igjennom en fullstendig rehabilitering.

- Et kjempeløft

- Det blir et kjempeløft, for bygningen er fullstendig nedslitt. Vi er nødt til å renske bygningen helt ned til bærende konstruksjoner, forteller Frode Meinich.
Alle tekniske anlegg må skiftes ut: varme, ventilasjon, heiser, brannalarm, låsesystemer og så videre.
- Vi estimerer kostnadene til 190 millioner kroner for en komplett rehabilitering av PO-bygningen og deler av "Pennalet". Dette kan UiO på ingen måte finansiere over eget budsjett, poengterer han, og håper at når prosjektet nå utredes så grundig, øker mulighetene for en ordinær statlig bevilgning, dog tidligst over statsbudsjettet for 2007.

Kontorbygg

Universitetet har rehabilitering av denne bygningen som topprioritet blant mange rehabiliteringsbehov, og utarbeidelse av et forprosjekt starter altså nå.
- Etter at vi tok saken opp med Utdannings- og forskningsdepartementet, har departementet bedt Statsbygg i samarbeid med oss om å utarbeide et forprosjekt. Vi har et skisseprosjekt fra tidligere som tar for seg bygningens muligheter. Dette prosjektet vil vi jobbe videre med. Det er ikke snakk om å lage et nytt laboratoriebygg. Tanken er å gjøre bygningen om til et vanlig "tørt" bygg, med kontor- og undervisningsarealer, framholder direktøren.

På budsjettet i 2007

Framdriften for det arbeidet som nå settes i gang, er klar:
- Vi har lagt opp til å få et skisseprosjekt ferdig i løpet av dette året og vil avslutte forprosjektet våren neste år. På den måten vil vi ha et prosjekt å spille inn til departementet i behandlingen av statsbudsjettet for 2007. Både vi og Statsbygg putter nå en del ressurser i dette forprosjektet. Departementet har vært klar over behovet for å oppgradere denne bygningen til dagens standard. Med forprosjektet på bordet får politikerne noe håndfast å ta stilling til, sier Meinich.

- Er det besluttet hvem som får flytte inn når bygningen er ferdig overhalt?
- Nei. Alle fakulteter ved UiO sier de har behov for mer plass og vil selvfølgelig ha en bit av denne bygningen. Bygningen har en del fine kvaliteter, blant annet er beliggenheten på campus flott. Vi ønsker også muligens å gjøre noe med fasadene. PO-bygningen blir et attraktivt forsknings- og undervisningsbygg når det står ferdig, forhåpentligvis i 2008.

Emneord: Renovering, Rehabilitering, Oppussing på UiO Av Trine Nickelsen
Publisert 10. mai 2005 10:30 - Sist endret 10. des. 2008 16:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere