Kjemper for nytt kulturhistorisk museum

Fire arkitekt- og landskapskontorer har utredet lokaliseringsalternativer for et Kulturhistorisk museum i Bjørvika. Går alt etter planen, skal det nye museet stå ferdig i 2011.

REGULERINGSPLANEN FOR BJØRVIKA: Et tomteareal på Sørenga i Oslo er satt av til bygging av et nytt kulturhistorisk museum.
Foto: Ola Sæther

I reguleringsplanen for Bjørvika, som ble vedtatt i 2003, er et større tomteareal på Sørenga satt av til bygging av et nytt kulturhistorisk museum. I 2004 gav Miljøverndepartementet pålegg om en konsekvensutredning for plasseringen av et nytt museum på denne tomta. Resultatene av utredningen ble presentert på en pressekonferanse ved Historisk museum i februar i regi av Statsbygg og Kulturhistorisk museum.

Flere ulike alternativer for plassering og utforming ble presentert. Det nye museet, som skal utgjøre rundt 35 000 kvadratmeter, kan bygges som en stor monumental bygning, men arkitektene har også sett for seg museet som en gruppe mindre bygninger samlet i en museumspark. Plassering både nord og sør for Bispegata er blitt vurdert.

Arbeider for politisk tilslutning

Museumsdirektør Egil Mikkelsen understreket at det foreløpig kun dreier seg om tanker, ideer og planer. Målsettingen for 2005 er ifølge museumsdirektøren, å skape politisk tilslutning.
- Med en politisk tilslutning i år vil prosjektet få den fremdriften som er nødvendig for at det nye museet skal stå ferdig i 2011 til 200-årsjubileet til Universitetet i Oslo og til Kulturhistorisk museum, uttalte Mikkelsen på pressekonferansen.

Kulturhistorisk museum har i dag utstillingslokaler i Historisk museum på Tulinløkka og i Vikingskipshuset på Bygdøy. Plassproblemer og mangelfulle oppbevaringsforhold ligger bak ønsket om et nytt museum. Museet har magasiner i ni forskjellige bygninger og ansatte fordelt i åtte bygninger. Et nytt museum vil gjøre det mulig å samle gjenstandene og virksomheten på ett sted.

Vil flytte vikingskipene

- Det nye museet skal bli Norges ledende kulturhistoriske museum, det største, flotteste og mest besøkte, erklærte Mikkelsen på pressekonferansen.

Han la ikke skjul på at han håper at det nye museet også vil innbefatte samlingene i Vikingskipshuset på Bygdøy. I løpet av 2005 skal en konsekvensanalyse for flytting av vikingskipene være klar. Forholdet til ruinene i Middelalderparken er også et spørsmål som skal utredes nærmere.

Publisert 23. feb. 2005 10:57 - Sist endret 10. des. 2008 15:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere