HF får tilsette instituttleiarar

Fem av dei sju nye institutta på HF har fått tilsette instituttleiarar. Det er klart etter at Universitetstyret måndag 14. februar vedtok tilrådinga frå fakultetsstyret. Ved Institutt I blir det truleg val på ny instituttleiar i løpet av kort tid. For Institutt VII er det enno ikkje funne kvalifiserte leiarkandidatar. Dermed blir stillinga lyst ut på nytt.

NY JOBB: Professor i kinesisk, Mette Halskov Hansen er tilsett som instituttleiar ved Institutt for kulturstudium og orientalske språk .
Foto: Grethe Tidemann

Styret har tilsett fylgjande personar som instituttleiarar:
Professor i kinesisk, Mette Halskov Hansen er tilsett som instituttleiar ved Institutt II (Institutt for kulturstudium og orientalske språk), filosofiprofessor Bjørn Ramberg er tilsett som instituttleiar ved Institutt III (Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk), professor i engelsk, Per Winther er tilsett som instituttleiar ved Institutt IV (Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk), professor i lingvistikk, Hanne Gram Simonsen er tilsett som instituttleiar for Institutt V (Institutt for lingvistiske og nordiske studium medan medieprofessor Eli Skogerbø er tilsett som instituttleiar ved Institutt VI (Institutt for medium og kommunikasjon).

Alle tilsetjingane skjer på åremål for fire år med høve til forlenging i ytterlegare to periodar.

Emneord: HF: nytt institutt for språk, Fakultetene Av Martin Toft
Publisert 17. feb. 2005 15:05 - Sist endra 10. des. 2008 15:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere