Deler ut fem millioner til bedre læring

Nesten fem millioner kroner skal i år deles ut til miljøer ved UiO som ønsker å utvikle fleksible læringsformer. Søknadsfrist er 1. april.

FLEKSIBEL LÆRING: Studentaktive læringsformer er et mål, og utvikling av IKT-støttede fleksible læringsformer er et viktig virkemiddel for å oppnå dette ved UiO.
Foto: Ola Sæther

- Vi er glad for at vi tredje år på rad har penger til å støtte planleggingen og utviklingen av fleksible studietilbud ved Universitetet i Oslo. I 2005 har vi fått 4,9 millioner kroner i stimuleringsmidler, og vi oppfordrer alle miljøer til å søke om å få sin del av disse pengene, sier førsteamanuensis Edvin Bach-Gansmo, teamleder for Fleksibel læring ved UiO.

- Trenger kompetanse

Bach-Gansmo leder en referansegruppe for utvikling av fleksible læringsformer, hvor også Jon Lanestedt, Gruppe for digitale medier i læring ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), Bjørn Skaar, InterMedia, Ida Heier ved Seksjon for etter- og videreutdanning og fjernundervisning (UNIVETT), Eevi Beck, Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP) og Jan Erik Røed, Universitetsbiblioteket, deltar.

- På de to siste årene har vi initiert 49 prosjekter ved alle fakulteter. Vi ønsker nå å stimulere dem som ikke er kommet i gang. En god del miljøer signaliserer interesse, men trenger kompetanse, konstaterer Bach-Gansmo.

Han viser til at det ved inngangen til dette året er registrert 13 000 brukere av UiOs læringsplattform Classfronter. I tillegg kommer annen læringsteknologi.
- Dette er stort sett campusstudenter som bruker nett som ledd i ordinær undervisning. Det viser seg imidlertid at bruken av denne teknologien ikke alle steder er kombinert med god og gjennomtenkt pedagogikk.

Støttetjenester til rådighet

Ved siden av pengestøtten står et apparat til rådighet for fagmiljøene som kan bidra med støtte i planleggingen og utviklingen av fleksible studietilbud. Disse er: Gruppe for digitale medier i læring ved USIT, InterMedia, Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP), Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI), UNIVETT og Universitetsbiblioteket.
- Miljøenes tilgang til dette brede støtteapparatet gjør at vi får mye ut av stimuleringsmidlene vi fordeler, påpeker Bjørn Skaar.

Det skal også deles ut en mindre pott til forprosjekter.
- Miljøene har mulighet til å søke om midler til analyse, planlegging og kompetanseutvikling. 200 000 er satt av til dette, framholder Ida Heier.

Fokus på fire

Nytt av året er valget av fire fokusområder. Midler skal deles ut til prosjekter som utmerker seg innen ett eller flere av disse områdene:
- Prosjekter innen fokusområdet "Læringsfremmende vurderingsformer" skal utvikle god praksis innen bruk av digital mappevurdering eller andre digitalt støttede læringsfremmende vurderingsformer.
- Prosjekter innen fokusområdet "Læringsteknologi" skal utforske de pedagogiske mulighetene både ved innovativ bruk av læringsplattform (Classfronter) og ved annen læringsteknologi.
- Prosjekter innen fokusområdet "Universell utforming" skal vise hvordan programvareløsninger og IKT-støttede arbeidsformer kan gjøres tilgjengelige for alle.
- Prosjekter innen fokusområdet "Medierikt innhold" skal vise hvordan en kan styrke læringsprosessene med pedagogisk motivert bruk av medierikt innhold.

Satser på pedagogikken

- Dette er områder som antas å fremme Kvalitetsreformens mål på en god måte. Omfanget av teknologibruk innen utdanningsvirksomheten ved UiO er på rett vei. Utfordringen nå er å styrke den pedagogiske kvaliteten på denne teknologibruken, understreker Jon Lanestedt.

Han viser til at UiO konkurrerer med andre utdanningsinstitusjoner om studenter.
- For å gjøre programmene våre så attraktive som mulig, står utviklingen av fleksible læringsformer helt sentralt. Innsatsen vi gjør på dette området, gir UiO et konkurransefortrinn.

Emneord: Undervisning, Fleksibel læring Av Trine Nickelsen
Publisert 18. feb. 2005 10:53 - Sist endret 10. des. 2008 14:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere