5 millionar til Kaupang-undersøkingane

- Regjeringa gir 5 millionar kroner til fullføringa av undersøkinga av det det første kjente bysamfunnet i Noreg, Kaupang ved Larvik. Det sa statsminister Kjell Magne Bondevik i sin 1.-maitale på Gjennestad i Stokke torsdag. - Eg er ein svært glad mann etter denne avgjerda, seier prosjektleiar Dagfinn Skre i ein kommentar til Uniforum.

Amulett frå utgravingsområdet på Kaupang.
Foto: Ståle Skogstad

- Me ynskjer å gi dette prosjektet det heilt nødvendige lyftet slik at historia om denne gamle handelsstaden kan formidlast til oss alle, både i Noreg og i utlandet, sa statsminister Kjell Magne Bondevik etter at han hadde kunngjort avgjerda. Det er ei avgjerd som blir svært godt mottatt av prosjektleiar Dagfinn Skre i Kaupang-undersøkingane og professor ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering (IAKK), UiO.

Internasjonalt handverkarsamfunn?

- No er heile finansieringspakka på 24 millionar kroner i boks. Dette vil blant anna gjera det mogleg å analysera dei 3000 potteskåra me har funne for å finna ut om det er brukt leire frå Kaupangdistriktet. 30 prosent av potteskåra er frå Rhindalen, 18 prosent frå dei slaviske landa og vel halvparten frå Danmark. Viss analysane viser at leira kjem frå dette området, vil det vera eit prov på at det var eit internasjonalt handverkarsamfunn i Kaupang, fortel ein entusiastisk Skre. - På den måten kan me gjera bruk av naturvitskapen for å fortalt noko om norsk kulturhistorie, legg han til.

Etter tre år med utgravingar er Kaupang-undersøkingane no i ferd med å analysera og publisera resultata i åra fram mot 2006. Etter sjølv å ha dekka inn det meste av dei budsjetterte utgiftene, vende Kaupang- undersøkingane sitt råd seg tidlegare i vår til regjeringa om pengane som mangla. I rådet sit også representantar for vikingbyane Birka i Sverige, York i England og Dublin i Irland. Regjeringa vil løyva dei 5 millionar kronene over tre år.

- No kan eg endeleg via meg fullt og heit til jobben som prosjektleiar i staden for å skriva uendelege søknadar om pengestøtte, seier ein letta Dagfinn Skre.
- Difor tillet eg meg å feira det gode nyhendet med å dela ei flaske vin med kona mi 1. mai, avslører han.

Emneord: Kaupang, Museene Av Martin Toft
Publisert 2. mai 2003 16:17 - Sist endra 10. des. 2008 14:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere