- Kristen Nygaard har hatt enorm betydning for informatikken

Professor i informatikk, Kristen Nygaard døde brått i sitt hjem natt til lørdag, bare vel én måned etter at hans forskerkollega Ole Johan Dahl gikk bort. Han ble 75 år gammel. - Nygaard har hatt enorm betydning for informatikken. Han har ikke minst bidratt til å strekke grensene for hva faget skal inneholde, sier visebestyrer ved Institutt for informatikk, førsteamanuensis Ole Hanseth.

- Professor Kristen Nygaard var i fullt arbeid helt til sin siste dag.
Foto: Ståle Skogstad

Budskapet om Kristen Nygaards bortgang er mottat med sorg og sjokk ved Institutt for informatikk.

- Dette kom som lyn fra klar himmel. Nygaard var i fullt arbeid og hadde fortsatt planer om å gjøre mye forskningsmessig. Han har alltid vært svært aktiv og hadde en usedvanlig stor arbeidskapasitet, forteller Hanseth.

Utviklet dataspråk

Det var på 1960-tallet at Nygaard og Dahl skapte programmeringsspråket Simula.

- De to utviklet begrepene klasse og objekt. Disse begrepene er av de mest grunnleggende innenfor informatikken i dag. Gjennom dette ble grunnlaget lagt for den såkalte objektorienterte programmering, analyse og design. Dette er en måte å arbeide med utvikling av edb-systemer på som siden er blitt helt dominerende innenfor faget.

For dette arbeidet ble de to i 2001 hedret med John von Neumann-medaljen og i 2002 med Turing-prisen. Den siste regnes som informatikkens Nobelpris.

Fokus på brukerne

- Kristen Nygaard er internasjonalt kjent også på et annet område innenfor informatikkfaget. Rundt 1970 observerte han at datasystemene som ble tatt i bruk ikke var isolerte fra sine omgivelser, men at de tvert imot var tett integrerte i menneskelige, organisatioriske og politiske prosesser. Han etablerte da et forskninssamrbeid med fagbevegelsen som senere har fått svært stor betydning. Gjennom denne aktiviteten sørget han for at brukernes roller har blitt et tema i faget, påpeker Hanseth.

For dette arbeidet mottok Nygaard i 1990 Norbert Wiener-prisen som utdeles for sosialt ansvarlig vitenskapelig arbeide.

- Nygaard har gjennom sitt arbeid definert informatikk som noe mer enn en smal, matamatisk disiplin.
I april i år åpnet Simula Research Laboratory (Simula-senteret) på Fornebu. Simula-senteret driver med grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen informasjonsteknologi og har om lag 60 ansatte forskere pluss hovedfagstudenter.

Skapte entusiasme

- Nygaard har alltid hatt et svært godt forhold til studentene. Han tok dem på alvor, viste stor interesse og la vekt på et godt faglig og sosialt miljø. Han var utrolig flink til å skape engasjement og entusiasme rundt seg, forteller Hanseth.

Kristen Nygaard sto fortsatt midt oppe i sitt virke da han ble revet bort. Blant annet holdt han på med et treårig internasjonalt prosjekt for å ta i bruk en ny undervisningsmetode Comprehensive Object-Oriented Learning (COOL).

Kristen Nygaard var kommandør av St. Olavs-orden, æresdoktor ved universitetene i Lund og Århus, og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Han etterlater seg kone og tre barn.

Emneord: Informatikk, Ny informtikkbygning Av Trine Nickelsen
Publisert 12. aug. 2002 11:08 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere