Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999


Debatt

60 000-kronersspørsmålet

Lasse Ramstad i Norsk Studentunion er betenkt i siste Uniforum over at forelesere på Universitetet i Oslo ikke belønnes for å yte mer enn minstemål. Han er særlig bekymret fordi han mener at det bare er vitenskapelige publikasjoner som blir premiert. Dermed vris de ansattes innsats bort fra undervisning, selv om universitetet får 60 000 kroner per student.

Ramstad fortjener svar, ikke minst fordi vi er mange som deler hans bekymring og undring over om de vitenskapelige ansatte bør finne seg i denne situasjonen.

Svaret har to sider, en positiv og en negativ. Gla-nyheten først: Ramstad har lite grunn til å bekymre seg for at belønningssystemet vrir oppmerksomhet fra undervisning til forskning. Universitetet, og enkelte fakulteter i særdeleshet, har nemlig bare smuler å servere som belønning uansett. Den negative nyheten er selvfølgelig at deler av universitetet er ute av stand til å stimulere sine ansatte, verken når det gjelder god undervisning eller god forskning. Det gis kort fortalt lite økonomisk eller annen premiering for godt arbeid hos de faglige ansatte.

Professorkompetanse er unntaket, men mange av dem som ansettes, har oppnådd dette før de starter.

Problemet er ikke, som Ramstad sier, at de vitenskapelige ikke får noen slags uttelling for halvparten av deres arbeidstid. Slik situasjonen er nå, er det knapt noen uttelling å hente for innsats i arbeidstiden uansett. Når lønnsvilkårene i tillegg er så dårlige at de ansatte må bruke fritiden på ekstra- og bistillinger, er det opplagt at universitetet ikke kan forvente mer enn minsteinnsats for den minstebetalingen de tilbyr.

Det er viktig for Universitetet i Oslo å fortsette å ha mange gode studenter og lærere. Hittil har tilsiget for begge grupper vært stort nok i de fleste fag, så universitetet har vært mest opptatt av å få studentene uteksaminert. Nå er det nye utfordringer i tillegg: Universitetet må sikre nok tilstrømming av begge grupper og forhindre at gode forskere og forelesere forsvinner. Spørsmålet er hva som kan forandres for ikke å tære enda mer på lojalitet og innsatsvilje hos de ansatte, slik at også studenter vil ønske å komme hit. Konstruktiv systemkritikk er nødvendig og ønskelig. Det er derfor gledelig om Ramstad og Norsk Studentunion kan ta del i avklaringen og debatten om UiOs situasjon og fremtid.

Det haster, for situasjonen er ikke så ille som Lasse Ramstad tror. Den er enda verre.

Andreas Føllesdal,

Filosofisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999

Publisert 25. nov. 1999 16:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere