Debatt: Ønsker du dårlig kjemi, dekan Trulsen?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999


Debatt

Ønsker du dårlig kjemi, dekan Trulsen?

Kjære dekan Trulsen !

Du har nylig lagt frem resultatet av et komitéarbeid som et ledd i å omfordele ressurser ved fakultetet vårt ("Forslag til faglig og ressursmessig dimensjonering for perioden år 2000-2005", Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo, 4. november 1999, foreløpig utkast).

I iveren etter å lete opp midler til økt satsing på informasjonsteknologi har du og din komité funnet ut at de ærverdige instituttene lengst sør på Blindernområdet, Fysisk institutt og Kjemisk institutt, står laglig til for hogg. Etter å ha lest komitéinnstillingen må jeg konkludere med at dere har gjort en kjempemessig feilvurdering. Alle stillingskategorier ved våre to institutter foreslås kraftig desimert, det grelleste eksemplet er at dere legger frem en tabell der dere har fjernet halvparten av stipendiatene ved Kjemisk institutt - visstnok fordi man ved instituttet er så flinke til å skaffe stipender utenfra!

Et annet forslag som vil få langsiktige og store skadevirkninger for undervisning og forskning, er den nesten like brutale nedskjæringen av våre tekniske stillinger. Jeg vil i dette brevet nøye meg med å behandle stipendiatene ved Kjemisk institutt. Det er likevel tydelig at dere trenger å bli gjort oppmerksom på at vi har et dusin kurslaboranter (etter et lønnsoppgjør har de misvisende blitt betegnet forskningsteknikere) ved Kjemisk institutt. Dersom du regner nøyaktig etter, vil du se at kurslaborantene utgjør det noe større antallet tekniske stillinger Kjemisk institutt har i forhold til de andre instituttene. En enkel regel - uten kurslaboranter, ingen laboratorieundervisning i kjemi. Reduserer dere antallet tekniske stillinger, må vi følgelig redusere det foreliggende minimumstilbud for laboratorieundervisning i kjemi. Ønsker du virkelig dette?

Det dere åpenbart ikke innser, er at Kjemisk institutt er fullstendig avhengig av sine egenansatte stipendiater for å gjennomføre en meget personellkrevende laboratorieundervisning. Eksterne stipendiater bringer normalt en portefølje av tre forskerårsverk og har i så måte intet å bidra med undervisningsmessig. Dessuten sikrer de universitetsansatte stipendiater vår mulighet til å drive grunnforskning. Som kjent er eksterne stipendiater i all hovedsak ansatt for å drive programforskning betalt av forskningsråd eller industri.

Som et tredje argument mot ditt forslag vil jeg vise til at norsk næringsliv og forvaltning sårt trenger all den kompetansen både universitetsansatte og eksternt finansierte stipendiater har ved avslutning av sitt doktorarbeid. Kun doktorgrad er godt nok for en forskerstilling i kjemi. Mener du vi skal la de andre universitetene overta større deler av den utdanningen vi forestår i dag?

Du og din komité begynte i feil ende. I stedet for å ha den ambisjon at Universitetet i Oslo skal utdanne de faglig sterkeste doktorander og hovedfagskandidater i Norge, og i stedet for å angi hvor mange slike kandidater og hvor mange laveregradskurskandidater vi skal utdanne hos oss, foreslår dere passivt - ut fra noen ubegripelige regnestykker - hvor mange veiledere og lærere de skal ha. Mitt forslag er først å sette klare måltall for kandidater og vitenskapelig aktivitet og dernest tilpasse bemanningen til disse. Jeg er sikker på at våre to institutter vil hjelpe deg med å finne frem til egnete måltall og omregningsnøkkel.

Ved siden av at jeg tror dere overdriver behovet for doktorander og kandidater i informatikk/databehandling, er det åpenbart at du burde følge bedre med i alt det spennende som skjer innen moderne fysikk og kjemi. I så fall ville du sett at det er uklokt, kortsiktig og depresjonsskapende å skjære ytterligere ned på disse naturvitenskaplige kjernedisiplinene. Vi er blitt slanket nok gjennom 90-årene. Jeg er forbløffet over at komitéinnstillingen fullstendig mangler argumenter for å kutte ned kjemi og fysikk. Hvorfor skal kuttene gå ut over oss? Er det slik at Trulsen mener at disse fagene vil få mindre betydning i fremtiden? La oss få de virkelige argumentene på bordet !

Jeg håper du etter å ha lest dette, innser de meget skadelige følgene av forslagene og følgelig trekker dem tilbake. Hvis ikke må jeg be fakultetsstyret om å avvise komitéinnstillingen i sitt neste møte. Ellers blir det dårlig kjemi ved Universitetet i Oslo.

Vennlig hilsen

Einar Uggerud, professor,

Kjemisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999

Publisert 25. nov. 1999 10:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere