”Urovekkende” på Kjemisk

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999


En statusrapport konkluderer med at sannsynligheten for og konsekvensene av en år-2000-feil ved Kjemisk institutt er urovekkende. – Rapporten trekker litt kjappe konklusjoner, sier kontorsjef Ingse Noremsaune, som mener alt er under kontroll.

Av Marianne Tønnessen

Dersom strømmen går ved nyttår, vil nedfrosne kjemikalier på Kjemisk institutt kunne smelte eller gå over i gassform. Rapporten mener dette medfører fare for giftlekkasje eller eksplosjoner.

- Nå har jeg kontaktet Instituttgruppe for medisinske basalfag for å undersøke om de har plass til våre farlige kjemikalier i sine fryselagre som er sikret strøm, sier Noremsaune.

- Rapporten sier også at strømstans kan få økonomiske konsekvenser i millionklassen, siden våre NMR-instrumenter og massespektrometre har magneter som er avhengig av å bli nedkjølt med flytende nitrogen. Vi bruker nemlig heisen for å frakte inn ny nitrogen hver uke. Men vi kan bære nitrogenet opp trappa hvis det skulle være nødvendig, det vil si hvis strømmen blir borte i en uke eller mer, sier hun.

Det har også blitt påpekt at materiale i kjølerom og kjøleskap er utsatt dersom strømmen går. - Men hvis strømmen går, blir det fort kaldt nok i rommet, påpeker kontorsjefen.

-Vi har nok vært litt sent ute når det gjelder oppgradering av våre UNIX-baserte styringssystemer, innrømmer kontorsjefen, - men vi har nå fått tilført ekstra ressurser og mener vi vil bli ferdig med oppgraderingen i tide.

År 2000 nærmer seg: - Lagre på serveren!


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999

Publisert 24. nov. 1999 17:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere