Lagre på serveren!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999


År 2000 nærmer seg

- Sørg for at all informasjon som det ville være trist å miste, ligger på en server. Alle serverne er år-2000-sikre, sier IT-direktør Arne Laukholm. Han lover også at UiO-ansatte får lønnen sin i januar.

Av Marianne Tønnessen

Om en drøy måned går både universitetet og resten av kloden over til et nytt årtusen. For å være sikker på at ikke viktig informasjon går tapt, har USIT sørget for at alle tjenermaskinene (serverne) er år-2000-sikre.

Derfor gjelder det å lagre all informasjon som en ikke vil miste, på serveren (ofte kalt M: i datamaskina), siden det normalt ikke blir tatt sikkerhetskopi av den lokale harddisken (C:).

Laukholm oppfordrer også dem som har lastet ned egen programvare, til å sjekke om denne er år-2000-sikker. Dette gjelder ikke programvare som er kommet via UiO, den er allerede sjekket.

Spøkelsesby

Mens Oslo-himmelen eksploderer i et mylder av raketter, vil universitetet være mørkt og så godt som folketomt, både på nyttårsaften og hele nyttårshelga. Bare de som har spesiell tillatelse fra Teknisk avdeling, vil få lov til å gå inn i universitetsbygningene.

- Vi ønsker å ha minst mulig virksomhet her i tilfelle noe skulle skje, sier sikkerhetsrådgiver Trond E. Eriksen i Teknisk avdeling.

- Folk bør ta med seg fra kontoret det de trenger i nyttårshelga. De som holder på med forsøk i bygningene, bør avslutte det som kan avsluttes før nyttår. Dersom noen har et absolutt behov for å komme inn mellom nyttårsaften klokken 18 og mandag 3. januar klokken 06, får de ta kontakt med oss, sier han.

Vakt- og alarmsentralen vil være bemannet hele døgnet som vanlig. I tillegg er det gjort avtaler med private vaktselskaper, og driftslederne i områdene vil ha bakvakt.

Garanterer lønn

Laukholm er ikke bekymret for universitetets IT-utstyr før tusenårsskiftet.

- Alle tjenermaskinene blir sikra, nettet er sikkert, telefonsentralen er oppgradert og de tunge administrative systemene er sikra, sier han.

- Kan du garantere at UiO-ansatte får lønn i januar?

- Ja. Vi er i ferd med å avslutte omskrivingen av lønnssystemet slik at det blir år-2000-sikkert, og flytter det i den forbindelse også over til en ny tjenermaskin.

Ifølge Laukholm er strømstans det verste som kan skje.

- Dette kan for eksempel få konsekvenser for forsøksmateriale som ligger i frysebokser, blant annet på kjemi og biologi. Oslo Energi sier at det er 99,9 prosent sjanse for at vi får strøm. Men hvis strømmen likevel går i denne bydelen, må vi bare forutsette at vi kommer bak i køen, etter to sykehus og NRK, sier han.

Dersom strømmen blir lenge borte, og det er mange minusgrader ute, kan det få konsekvenser for universitetets forsøksdyr. Strøm til noe varme er lagt frem fra nødstrømaggregater, men det holder ikke i dagevis.

Mangler beredskapsplaner

I forbindelse med overgangen til år 2000 har USIT fått gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse. Hovedkonklusjonen i analysen er at år-2000-feil ved universitetet verken vil få store konsekvenser for miljø, samfunnsviktige funksjoner eller mennesker, liv og helse. - Men kartleggingen viste at de fleste instituttene mangler skriftlige beredskapsplaner for hva man gjør for eksempel hvis det begynner å brenne eller hvis strømmen ryker, forteller Laukholm.

Retter opp neste år

UiO har brukt relativt lite ressurser på år-2000-sikring.

- Dette skyldes delvis at vi nå høster fruktene av en planmessig oppgradering i forbindelse med ordinært vedlikehold, og vi har valgt å konsentrere oppmerksomheten rundt utstyr der konsekvensene av en år-2000-feil blir store. Vi vurderer det slik at kostnadene ved å kartlegge alle feil på øvrig utstyr og programvare vil være større enn summen av kostnadene knyttet til funksjonsfeil og kostnaden ved selve feilrettingen. Vi regner derfor med en del feilretting i januar og februar neste år, og har satt av en halv million ekstra til år-2000-beredskap på neste års budsjett.

Ikke problemfritt

Laukholm regner ikke med at universitetet skal gå helt problemfritt inn i neste årtusen.

- Folk bør nok planlegge ut fra at det kan bli noen problemer, sier han. Likevel mener han at universitetets ansatte kan ta det med ro:

- Verden og universitetet vil bestå også etter årsskiftet. Det vil bli problemer også hos oss, men ikke kritiske problemer.

År-2000-huskeliste

  • Lagre all viktig informasjon på serveren, ikke på din egen harddisk
  • Ta med deg fra kontoret det du trenger i nyttårshelga
  • Avslutte forsøk som er avhengig av tilsyn. Hvis de ikke kan avsluttes, ta kontakt med Teknisk avdeling som kan gi deg tilgang i nyttårshelga
  • Dersom du har lastet ned egen programvare, sjekk at den er år-2000-sikker
  • Vær forberedt på at strømmen kan bli borte

"Urovekkende" på Kjemisk

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999

Publisert 24. nov. 1999 17:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere