Dørum endrer reglene

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999


Utkasting av utenlandske forskere

Fra nyttår skal det ikke lenger være hovedregelen at utlendinger som har studert i Norge, må ut av landet når de er ferdige. Det sier justisminister Odd Einar Dørum.

Av Marianne Tønnessen

Tidligere i høst ble UiO-forskeren Zhang Zunyi fra Kina sendt ut av Norge da han var ferdig med doktorgraden her. Grunnen var at Norge ikke vil tappe den tredje verden for gode forskere. Men USA tilbød ham både jobb og opphold, og nå arbeider Zunyi ved Tulane-universitetet i New Orleans.

- Uholdbart

Zunyi er bare en av mange utenlandske forskere som er blitt sendt ut av Norge og i stedet funnet seg forskerjobber i andre vestlige land.

- Dette er et eksempel på at idealet ikke henger sammen med virkeligheten, sier justisminister Dørum. - Regelen er laget med sikte på at forskerne vender tilbake til sine hjemland. Men slik det fungerer i praksis, utdanner vi nå folk som andre vestlige land får glede av. Det er uholdbart, sier han.

Fra nyttår

Dørum vil nå endre regelverket, slik at det ikke lenger er en hovedregel at alle blir sendt ut. I stedet skal det være en individuell vurdering av hver enkelt. Men foreløpig vil ikke justisministeren si noe om hva det vil bli lagt vekt på i den individuelle vurderingen.

- Forslaget er nå ute på høring. Første desember vil endringene bli varslet, og ved årsskiftet vil de tre i kraft, sier Dørum, som også tidligere har vært opptatt av rekrutteringen til forskning. Blant annet deltok han på Per Brandtzægs seminar om rekrutteringskrisen i medisinsk forskning i fjor.

- Jeg skjønte også tidlig poenget med ikke å tappe u-landene for gode hjerner. Men regelverket fungerer ikke slik det var ment, sier han.

Positivt

- Dette høres fornuftig ut, sier førsteamanuensis Sigurd Hj. From ved Det odontologiske fakultet. Han er tidligere kollega til Zhang Zunyi. – Sunn fornuft tilsier at de som vil være her, og ikke har vært til belastning for verken hjemlandet eller Norge, burde få bli. Det kan ikke dreie seg om så veldig mange mennesker, sier From, som merker savnet av Zunyi i forskergruppa.

Vi er en liten gruppe, og han var helt sentral og svært arbeidsom og flink. Det blir vanskelig å finne en erstatning.

From har e-post-kontakt med Zunyi i USA:

- Hele familien lengter tilbake til Norge. Men nå som de først er kommet dit, gjør de det beste ut av situasjonen, sier han.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999

Publisert 24. nov. 1999 16:05 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere