Valfritt i Uniforum

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999


Debatt

Tradisjonen med å bruka svenske namn på finske byar er nok ikkje innarbeidd som ein tradisjon i Noreg enno. Som Svein Lie ganske riktig påpeikar kallar Aftenposten konsekvent Finlands hovudstad for Helsingfors.

I Dagbladet heiter byen derimot Helsinki. Det gjer den også i Store Norske leksikon. Ved Finlands ambassade, fortel presseråden at det er valfritt om ein brukar Helsinki eller Helsingfors, sjølv om han personleg føretrekkjer Helsingfors på norsk. Også i Uniforum praktiserer me valfridom i dette spørsmålet.

Når det gjeld bruken av Helsingfors universitet/Helsinki universitet, har nok Uniforum ikkje halde seg heilt til tradisjonen når me har kalla det for Universitetet i Helsinki. Det skal me retta opp ved seinare høve. Det kunne forresten vera på sin plass å minna Svein Lie om at Uniforum heiter Uniforum og ikkje UniForum. Det er ikkje valfritt.

Martin Toft

redaktør for Uniforum

Helsingfors universitet


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999

Publisert 27. okt. 1999 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere