Helsingfors universitet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999


Debatt

UniForum har i to nummer skrevet om finske universitetsforhold. Det er utmerket, og innholdet var interessant, men et par detaljer:

1) I artiklene skrives det bl.a. om Universitetet i Helsinki, som ble flyttet fra Turku, osv. Det er tradisjon for at når det fins innarbeidde svenske navn på et sted e.l. i Finland, så bruker vi i Norge (og Danmark) den svenske betegnelsen, som jo også er offisiell i Finland. Derfor bør en bruke Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Vasa, Uleåborg osv. istf. Helsinki, Turku, Tampere, Vaasa, Oulu osv. (Dette er gjennomført bl.a. i Aftenposten.)

2) Av nordiske universiteter er det bare de norske som har betegnelsen Universitetet i X. Andre nordiske universiteter heter normalt X(s) universitet, f.eks. Lunds Universitet, Aarhus Universitet osv., slik også Helsingfors universitet, som er den offisielle finlandssvenske betegnelsen, og Åbo universitet, Åbo Akademi m.fl.

Svein Lie,

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO

Valfritt i Uniforum


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999

Publisert 27. okt. 1999 16:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere