Uniforums målform i intervjuer

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999


Debatt:

I Uniforum 30. sept. 1999 uttaler redaktør Martin Toft at det i denne avis er det den journalist som tar hånd om et intervju som bestemmer hvilken målform som skal velges for de svar som gis av den intervjuede. Hans ordvalg kan tyde på at dette er en vedtatt, generell regel eller praksis for presseorganer, dog uten referanser til slike.

Det kan vel reises tvil om redaktør Tofts syn og praksis er riktige og akseptable. Så vidt meg bekjent har Presseforbundet ikke fremkommet med regler, retningslinjer eller anbefalinger i så måte. Ei heller har jeg hørt at det har vært luftet i språkspalten i forbundets eget blad "Journalisten".

Siden vi har to likeverdige og gode målformer i Norge, synes jeg at problemet er prinsipielt og viktig. I intervjuer av "spm. og svar-typen" (direkte tale) er det min oppfatning at svaret skrives på vedkommendes eget målføre uavhengig av journalistens. Ønskes Uniforums praksis gjennomført, må det spørres om det på forhånd og godtas. På denne måten vil intervjuet gjenspeile Uniforums respekt så vel overfor den intervjuede som for våre to målformer.

Kunne det være en tanke å få luftet dette spørsmålet ved å engasjere Presseforbundet, - for eksempel til en enquête hvor andre redaktørers og journalisters syn og praksis kunne komme frem?

Egil Gjone,

pensjonert professor i medisin


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999

Publisert 27. okt. 1999 16:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere