Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999


Men observatoriesaka var ikkje død ...

Statsråd Jon Lilletun må gripa inn for å hindra at Observatoriet blir lokale for Senter for Ibsenstudiar. Det skriv forskarane Asgeir Brekke, Kristian Dysthe, Kristoffer Gjøtterud, Eivind Hiis Hauge, Tom Lindstrøm og Elin Strøm ved dei fire norske universiteta i eit ope brev til kyrkje-, utdannings- og forskingsminister Jon Lilletun.

Dei ber han om å hindra ein ”kulturhistorisk og kulturpolitisk skandale”. Dei gjer framlegg om at han skaffar alternative lokale for Senter for Ibsenstudiar slik at Observatoriet framleis kan tena naturvitskaplege formål. Samstundes ber dei om at alle som støttar brevet til statsråden skriv under på ei støttefråsegn.

Kollegiet ved Universitetet i Oslo vedtok like før sommarferien å lata Senter for Ibsenstudiar flytta inn i denne bygningen. Jahrestiftelsen har løyvd åtte millionar kroner til restaureringsarbeidet.

UiO skrus av i nyttårshelga

På grunn av overgangen til år 2000 vil universitetets bygninger være stengt i nyttårshelga, fra kl. 18 nyttårsaften til morgenen mandag 3. januar. Bare de som har helt spesielle behov for tilgang til laboratorier og dyrestaller vil slippe inn, etter avtale med Teknisk avdeling. Alle heiser vil bli stengt og parkert i første etasje. Dette går fram av et brev som Teknisk avdeling har sendt til alle enheter ved UiO.

Hovdhaugen einaste kandidat

Dekan Even Hovdhaugen vil ikkje få nokon motkandidat under dekanvalet ved HF-fakultetet denne hausten. Då fristen for å melda på kandidatar var gått ut 22. oktober, var Hovdhaugen den einaste kandidaten som hadde meldt seg. Det fører til at det no blir forenkla val av dekan. Det valet vil gjerast i ei valforsamling som er sett saman av representantane i det nye fakultetsstyret med unntak av dekan og prodekanar. Valmøtet blir halde tysdag 16. november kl. 09.15 i Rådssalen, Administrasjonsbygningen.

UiO i Nature

Det er ikke hver dag at UiO-forskere publiserer i det velrenommerte tidsskriftet Nature. Men i førstkommende utgave er det en artikkel av Nils Chr. Stenseth ved Biologisk institutt. Artikkelen heter ”Ecosystem consequences of wolf behavioural response to climate”, og Stenseth har skrevet den sammen med amerikanske kolleger.

UiO-kvinne i KUF-toppen

Grete Ek Ulland (57) er blitt ny ekspedisjonssjef i Forskningsavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Hun er utdannet cand.philol. fra Universitetet i Oslo med fagene tysk, fransk og engelsk, har jobbet som amanuensis og forskningsstipendiat ved UiO og har også vært ansatt i Forskningspolitisk råd.

Fra 1987 har Ulland vært ansatt i Forskningsavdelingen i Kultur- og vitenskapsdepartementet, og fra 1993 avdelingsdirektør i samme avdeling i KUF. Hun etterfølger nå Tore Olsen, som slutter som ekspedisjonssjef ved oppnådd aldersgrense.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999

Publisert 27. okt. 1999 17:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere