Notert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999


representanter for n. og t. univ.

NY AVTALE FORSEGLET: Sittende fra venstre: Hilde Skeie, NTNU, dekan Eirik Sundvor, UiB, visepresident Xi Xi, Tibet universitet, rektor Kaare R. Norum, UiO, president Cewang Jumei, Tibets akademi for samfunnsvitenskap, dekan Per Mathiessen, UiTø. Stående fra venstre: professor Jens Braarvig, programkoordinatorene: Ingvild Hestad, Sissel Thorsdalen og Ingela Flatin, visepresident Jun Lang Lian, Tibet universitet, visepresident Lamo, Tibetsakademi for samfunnsvitenskap og professor Per Kværne. (Foto:Amund Sinding-Larsen)

Fornyet samarbeid med Tibet

Fredag 22. oktober undertegnet representanter for norske og tibetanske universiteter en ny 5-årsavtale for samarbeid og utveksling av studenter og forskere mellom de to landene.

Av Gro Lien Garbo

Nettverk for universitetssamarbeid mellom Tibet og Norge har allerede eksistert i fem år med støtte av NORAD og UD. I løpet av denne tiden, har over 20 tibetanske studenter og forskere oppholdt seg i kortere eller lengre tid i Norge, mens langt flere nordmenn har besøkt Universitetet og Akademiet for samfunnvitenskap i Tibets hovedstad Lhasa.

Professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, Jens Braarvig, er leder for Nettverket. Norge var det første landet i verden til å få i stand en slik avtale med Tibet. Ved UiO er det opprettet en mastergrad for tibetanske og buddhistiske studier i forbindelse med samarbeidet. Utvekslingen av forskere og studenter er bred og favner disipliner som meteorologi, sosialantropologi, biologi, data og språk .

- For tibetanerne som kommer til forskjellige universiteter i Norge, er den internasjonale erfaringen kanskje det viktigste, i tillegg til studiene og forskningen. Å lære internasjonal retorikk er viktig for internasjonaliseringen av Tibet, sier Braarvig.


Det Kongelige Frederiks …

Teologien: Før universitetets oprettelse kan der kun i meget indskrænket forstand tales om en teologiens historie i vort land. Den aandelige isolation og den godtsom fuldstændige mangel paa lærde institutioner og biblioteker, kortsagt hele vor aandelige armodsdom under uselvstændighetstiden la paa det religiøse som paa andre omraader avgjørende hindringer i veien for fremblomstringen av et høiere aandsliv. Dertil kom den strenge statskirkelige traditionalisme, som umuliggjorde en friere religiøs tænkning. Hvad der findes av lærd norsk teologi indtil begyndelsen av det 19 aarhundrede - og det er ikke meget - er mestendels rent skolastisk.

I sidstnævnte henseende var vistnok en forandring ogsaa hos os indledet ved oplysningen. Den hadde ogsaa inden vor geistlighet vakt granskeraanden tillive. Hvorledes vor oplysningsgeistlighet har indlagt sig en ikke ringe fortjeneste av en norsk videnskabelig forsknings grundlæggelse er kjendt nok (…) Dog var det særlig paa profanvidenskapens omraade, at oplysningen hos os gjorde en virkelig positiv indsats. Paa det religiøse omraade stod endnu i det længste den kirkelige traditionalisme i veien for en friere tænkning.

Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift II

Søt musikk på Tøyen

Nå kan du høre smekre toner blant vekstene og utstillingene i Botanisk hage. Søndag 31. oktober kl. 14. er premieren på Tøyenkonsertene, der grupper fra Universitetets symfoniorkester underholder med klassisk musikk.

Denne første konserten er ved Universum blåsekvintett og Universum hornkvintett. Den andre konserten i høst finner sted søndag 21. november. Da kommer Universum strykekvintett til Tøyen.

Entreen er på 40 kroner, og konsertene finner sted i den gule salen i Tøyen hovedgård.

Nytt flygel innvies

Universitetet vil innvie sitt nye flygel i Georg Sverdrups hus fredag 5. november kl. 14.30. Flygelet er en gave fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og har tidligere stått på Norges musikkhøgskole.

Fremragende musikere vil innvie flygelet med verker av blant andre Bach og Gershwin. Seansen er åpen for alle og varer til kl. 15.30.

Hadde forskarane brote med ”føre var”-prinsippet då dei tilrådde reinseanlegg? Eller handla NENT sjølv uetisk då dei gjekk ut og kritiserte vassforskarane? Debatten bylgja fram og tilbake over dette temaet utan at dei to kamphanane klarte å bli einige om noko anna enn å ta kvarandre i hendene og vera einige om å vera ueinige. Dette var også det første fredagsarrangementet i ein serie på fleire der folk får høve til å avslutta arbeidsveka med musikk og fag i Georg Sverdrups hus.
Geologisk fredsslutning

johansen og aagaard

HANDTRYKK:: Professorane Inge Johansen og Per Aagaard tok kvarandre i handa og blei einige om å vera ueinige (Foto: Ståle Skogstad)

Nærare 80 personar dukka opp på etikkdebatten mellom professorane Inge Johansen og Per Aagaard i Georg Sverdrups hus 15. oktober. Debatten handla om konflikten mellom grunnvassforskarane og Den nasjonale etikk-komiteen for naturvitskap og teknologi (NENT) som blussa opp etter flykjemikalieskandalen på Gardermoen sist vinter.

Hadde forskarane brote med ”føre var”-prinsippet då dei tilrådde reinseanlegg? Eller handla NENT sjølv uetisk då dei gjekk ut og kritiserte vassforskarane? Debatten bylgja fram og tilbake over dette temaet utan at dei to kamphanane klarte å bli einige om noko anna enn å ta kvarandre i hendene og vera einige om å vera ueinige. Dette var også det første fredagsarrangementet i ein serie på fleire der folk får høve til å avslutta arbeidsveka med musikk og fag i Georg Sverdrups hus.
Sara Lidman til UiO

1. november kommer den svenske forfatteren Sara Lidman til Blindern for å forelese sammen med litteraturforskeren Birgitta Holm. Lidman er aktuell med sin nye roman ”Oskuldens minut”. Holm er en av Sveriges ledende feministiske litteraturforskere, og publiserte i fjor en biografi om Sara Lidman.

Forelesningen finner sted i auditorium 1, Helga Engs hus, kl. 13.15 – 15.00

Professor og rockepoet

Professor emeritus i barnepsykiatri, Hilchen Sommerschild, har gitt ut CD med tilhørende diktsamling. Hovedfagsstudent i sosiologi Anne Lorentzen har satt musikk til noen av diktene, som er kommet på CD. Fra diktsamlingen, som heter ”Såre sinn”, presenterer vi dette diktet:

BROER

en henvendelse til NTH

Kløften er dyp
redningstau er risikable
der jeg var barn
var også broene usikre

Hvor finnes hemmeligheten
om hvordan man bygger broer
over avgrunner

Medisin fikk KUFs evalueringspris

Evalueringsprisen gikk i år til Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Fakultetet fikk prisen på 250 000 kroner, for sitt evalueringsopplegg for Ny studieplan for medisinstudiet. Formålet med evalueringsprisen, som deles ut av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, er å oppmuntre institusjoner innen høyere utdanning til å satse på student- og lærersamarbeid for å bedre kvaliteten på undervisningen. Hensikten er også å få fram gode evalueringsopplegg som kan tjene som eksempler for andre fagmiljøer. Høgskolen i Sogn og Fjordane og lærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna delte andreprisen.


Nøtter

john Collett
  1. Hvem er dette?
  2. Arnold Haukelands skulptur "Air" som står på Frederikkeplassen, ble gitt i gave til UiO. Ved hvilken anledning?
  3. Hvilket fag forbinder du med navnet Ragni Piene?
  4. Hvor mange deltok på universitetets etter- og videreutdanningskurs i fjor?
  5. Hva heter fakultetsdirektøren ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet?


SvarForrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999

Publisert 28. okt. 1999 12:35 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere