Notert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1999


Notert

 Lucy

SPENNANDE: Kunstmålar Håkon Gullvåg synest det var ei spennande oppgåve å få måla portrett av tidlegare rektor Lucy Smith. (Foto: Ståle Skogstad)

Lucy-portrett avduka

Tidlegare rektor Lucy Smith skal sjølv få velja kvar ho vil hengja opp portrettet kunstmålaren Håkon Gullvåg har måla av henne. Det lova rektor Kaare R. Norum, då han avduka måleriet tidlegare denne månaden.

Lucy Smith var sjølv godt nøgd med portrettet og meinte det oppfylte det einaste vilkåret ho sette før Håkon Gullvåg førte dei første penselsstroka over lerretet.

- Eg måtte ikkje sjå altfor rar ut, og det måtte vera mogleg å kjenna meg igjen, fortalde Lucy Smith.

- Det var morosamt at Lucy Smith valde meg til å gjera den jobben. Eg håpar dette kan føra til at portrettkunsten blir tatt meir alvorleg, meinte kunstmålaren Håkon Gullvåg.

Fra Det Kongelige Frederiks …

Fysikken: Vort land har ingen fysiker av rang, intet fysisk arbeide av større betydning at opvise før et godt stykke ind i det 19 aarhundrede. Forholdene var i alle henseender for ugunstige for denne som for andre eksperimentelle videnskaber. Der fandtes ingen videnskabelige anstalter utstyret med laboratorium, instrumenter og øvrige midler til eksperimentelt arbeide, følgelig heller ingen stillinger, som kunde gjøre det økonomisk mulig for en ubemidlet mand at ofre sig udelukkende eller endog blot overveiende for fysik. Det maatte ha været formuende folk, som skulde kunnet gjøre det, især folk av familier, hvor slegtled efter slegtled levet i solid økonomisk uavhængighet. Av saadanne familier har vort land ikke hat mange, og ingen av vore rikfolk slog sig ialfald paa fysik.

Selv for en saadan mand vilde det imidlertid været uhyre vanskelig at yde noget fremragende. Han vilde været isolert i en grad, som det nu koster os en ren tankeanstrengelse at forestille os. Langsomme, besværlige og kostbare kommunikationer og daarlig postgang, ingen direkte adgang til frugtbar tankeutveksling, disse og lignende ulemper maatte gjøre sig særlig gjældende i vort land paa grund av dets beliggenhet.

Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift II

Parkeringsproblemer på Nedre Blindern

Et lite klagerop fra Nedre Blindern har nådd fram til Uniforums redaksjon: - Reserverte plasser her nede blir tatt av studenter og tilsatte! Blir det gjort noe med dette?

- På Blindern feilparkeres 300 biler hver dag, og vi tauer inn til garasjen er full. I en lengre periode har vi ikke prioritert Nedre Blindern på grunn av all byggevirksomheten. Men nå står både Georg Sverdrups hus og ZEB-bygningen ferdige, og fra nå av vil de som uten rett setter sine biler på reserverte plasser, ikke kunne føle seg trygge, lover parkeringsansvarlig Kim Tone Hansen ved Teknisk avdeling. - I begynnelsen av semestret tauer vi riktignok ikke inn studentenes biler. Det er en regel vi har på Teknisk avdeling. Nye studenter trenger litt tid på å orientere seg i sine nye omgivelser, sier Hansen.

Sophus Bugge er tilbake

Gustav Vigelands byste av Sophus Bugge, som for mange år siden ble stjålet fra sokkelen i Sophus Bugges hus og siden funnet igjen under en busk på Blindernområdet, er endelig tilbake i Sophus Bugges hus.

- Bysten fikk en del skader i forbindelse med tyveriet og har siden stått lagret i påvente av restaurering. Takket være Jan Lunde i Rådet for kunstnerisk utsmykning ved Universitetet og Oldsaksamlingens restaureringsverksted, er bysten nå så god som ny, sier bibliotekar Ellen Roer Ellefsen.

Bysten er for tiden midlertidig plassert på Sophus Bugges lesesal. Siden skal bysten flyttes til avsatsen i hovedtrappen.
Jahreprisane utdelte

Thesleff
(Begge f oto: Kirsten Jensen)

Den finske utviklingsbiologen Irma Thesleff får utdelt Anders Jahres store medisinske pris på 600 000 kroner av rektor Kaare R. Norum. Thesleff er professor i odontologi og leiar programmet for utviklingsbiologi ved Universitetet i Helsinki. Ho får prisen for oppdaginga av ”emaljeknuten” som organiserer utviklinga og voksteren til tennene. Prisen blei delt ut 8. oktober.
MoestrupProfessor Søren K. Moestrup ved Aarhus Universitet og professor Harald Stenmark ved Det Norske Radiumhospital får utdelt Anders Jahres medisinske pris for yngre forskarar.
Nøtter

john Collett
  1. Hvem er dette?
  2. Hva heter universitetets personaldirektør?
  3. Hvor skulle Norges første universitet ligge? Mange byer ble foreslått. Til sist stod valget mellom Christiania og ...?
  4. Hvilket fag forbinder du med navnet Knut Bjørlykke?
  5. Hva er CICERO?


SvarForrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1999

Publisert 14. okt. 1999 12:39 - Sist endra 1. sep. 2014 13:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere