KUF kuttar:

Uniforum 14.oktober 1999

Årgang 13, nr.15

NYOPPUSSA: Stilreine linjer frå nyklassisismen er eit karakteristisk trekk ved det nyoppussa Universitetsbiblioteket i Helsinki

Verdas vakraste bibliotek?

I det nyrestaurerte Universitetsbiblioteket i Helsinki finn du både det beste av det gamle og det beste av det moderne. I hovudbiblioteksalen er taket utsmykka med måleri med motiv frå verdshistoria og Finlands historie. Historia til biblioteket begynte i Turku i 1640, men då universitetet blei flytta frå Turku til Helsinki etter brannen i 1828, fylgde biblioteket med og bygningen stod ferdig i 1840. I dag reknar finnane det som verdas vakraste bibliotek.

UB i Helsinki: Verdas vakraste?


Kor lenge kan UiO halda seg oppreist?

Universitetet i Oslo får eit reelt kutt på 56,4 millionar kroner i framlegget til statsbudsjett for 2000. Rammetilskottet er i år på 2,625 milliardar kroner, 22 millionar kroner meir enn i fjor. Universitetsdirektøren varslar at budsjettframlegget kan føra til nedskjeringar ved universitetet.
I budsjettet foreslår regjeringa også å oppretta 30 nye studieplassar i medisin ved Sentralsjukehuset i Akershus. I tillegg blir det foreslått å auka Forskingfondet med ein milliard til fire milliardar kroner. Dessutan skal det satsast 45 millionar kroner på eit Senter for framifrå forsking og 15 millionar til Bedriftsuniversitetet som UiO skal driva saman med NTNU.

KUF kuttar: Kor lenge kan UiO halda seg oppreist?


friskvernFriskvern på UiO:

Pust, løft, hold

Midt i arbeidstida trimmer seksten voksne mennesker i Idrettsbygningen på Blindern. De løper rundt i ring, trekker i imaginære tau, bøyer og strekker seg. Noen av dem har fått fri en time fra jobb for å trimme og holde seg friske under kyndig veiledning av leder for Friskvern-aktivitetene, Joan Løvås.

Friskvern på universitetet


Innhold:


Oppdatert 14. oktober av Informasjonsavdelingen, Trine Nickelsen. Adresse: uniforum@admin.uio.no

 

Publisert 14. okt. 1999 11:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere