Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1999


Dekanval ved HF

Det blir dekanval ved HF måndag 15. november. Fristen for å melda på kandidatar til dekanvalet går ut fredag 22. oktober. I tillegg skal det veljast to prodekanar 29. november. Ved dette valet er fristen for å melda på kandidatar sett til 19. november. Førebels har berre noverande dekan Even Hovdhaugen blitt foreslått. Professor Torill Steinfeld er foreslått som prodekan for forsking medan førsteamanuensis Christopher Prescott er foreslått som prodekan for studiar og utdanning.

Skryt til SUM

Senter for utvikling og miljø (SUM) er nylig blitt evaluert. Utvalget som har evaluert senteret, konkluderer med at SUM har hatt en god utvikling i løpet av de siste fire årene og fremstår som et vellykket undervisningsmiljø og et anerkjent kompetansesenter i det norske forskningslandskapet. Utvalget mener også at det er et godt flerfaglig miljø på SUM som på mange måter klarer å fungere tverrfaglig, men at grenseflaten mellom SUM og den naturvitenskapelige miljøforskningen ved UiO fortsatt er svak.

Evalueringen, som konkluderer med at SUM bør videreføres, er nå sendt ut på høring.

2 millioner så Kunnskapskanalen

Kunnskapskanalen, som produseres ved UiO og sendes på NRK1, hadde over 2 millioner seere i forrige skoleår. Blant de mest populære programmene var ”Hans Nielsen Hauge – Kva slags opprør” med Berge Furre. 49 prosent av TV-seerne den formiddagen var innom programmet. ”Over grensen etter arbeid” hadde 216 000 seere, eller 34 prosent av alle som så på TV.

Kunnskapskanalen sendte i fjor 14 programmer på lørdag formiddag.

Mindre energiutgifter

På grunn av gunstig prisutvikling kommer UiO til å bruke om lag ni millioner mindre på energi enn forventet. Dette gjør at det nå er penger til å bygge om kjøkkenet på Frederikke og anskaffe inventar og utstyr.

Statsministerbesøk utsett

Statsminister Kjell Magne Bondeviks besøk ved Universitetet i Oslo er utsett med ei veke til onsdag 27. oktober. Den opprinnelege planen var å besøkja UiO onsdag 20. oktober. Under opphaldet sitt ved UiO skal statsministeren få omvising i Georg Sverdrups hus og ha samtalar med universitetsleiinga.

Universitetsrådet og høgskolerådet blir ett?

Det norske universitetsråd og Det norske høgskolerådet vurderer å slå seg sammen. Begrunnelsen er blant annet at det skjer samarbeid på stadig flere felter. Saken vil bli tatt opp på universitetsrådets møte 18.-19. oktober, og rådene regner med å ta en realitetsavgjørelse om sammenslåing i felles møte i mai 2000.

200 nye medisinforskere trengs

Dersom veksttrenden i medisinsk forskning fra 90-tallet fortsetter fram mot år 2015, vil det være behov for nærmere 200 flere rekrutteringsstillinger i medisinsk forskning allerede neste år. Det viser en undersøkelse utført ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Antallet forskerrekrutter i 1997 var på 710, og dette er tilstrekkelig for å dekke de rene erstatningsbehovene ved aldersavgang og mobilitet. Hvis veksten i forskningen fortsetter slik den har gjort på nittitallet, trengs 900 rekrutteringsstillinger i år 2000. Og ved en vekst opp til OECD-nivå, vil det være behov for over 1100 rekrutteringsstillinger, viser rapporten, som også understreker at det er en foruroligende lav andel av leger i medisinsk og helsefaglig forskning.

Grunnfag i tegnspråk for hørende

Kollegiet har vedtatt at det skal opprettes grunnfag i tegnspråk for hørende. Universitetet tilbyr allerede grunnfag i tegnspråk for studenter med morsmålskompetanse i tegnspråk. Det nye faget starter tidligst neste høst.

IMR til jus

Fra nyttår skal Institutt for menneskerettigheter (IMR) overføres til Det juridiske fakultet. I dag ligger instituttet direkte under Kollegiet. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om IMR skal organiseres som senter eller institutt, men Kollegiet skal ta opp saken innen utgangen av 2002.

Bare to eksamensforsøk på jus

Jusstudenter som har bestått eksamen, men ønsker å forbedre karakteren, får bare ett ekstra forsøk. Kollegiet ga tirsdag Det juridiske fakultet dispensasjon fra den såkalte tregangersregelen.

- Dette fakultetet er preget av et enormt karakterfikseri, sa prorektor Rolv Mikkel Blakar, og det ble vist til eksamener der 101 av 250 kandidater bare kommer for å forbedre karakteren.

Jusstudentene gikk på et allmøte tidligere i høst enstemmig imot forslaget, og leder Øystein Horntvedt i Juridisk studentutvalg mener vedtaket er beklagelig:

- Vi vil få et stort eksamenspress, og mange kan komme til å vente lenger enn vanlig med å gå opp til eksamen, fordi de ikke tar sjansen på å gjøre det dårlig, sier han.

Dersom studenten stryker ved første forsøk, gjelder fortsatt tregangersregelen.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1999

Publisert 13. okt. 1999 16:07 - Sist endra 1. sep. 2014 13:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere