Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999


Politisert forskning

Den nye forskningsmeldingen representerer et stort tilbakeskritt for den frie forskningen, altså universitetene. "På denne måten blir forskningen ytterligere politisert og lagt i hendene på forskningsbyråkrater som ikke selv har innsikt i forskningens vesen eller nært kjennskap til norsk forskning."

Professor i barnemedisin, Ola Didrik Saugstad i Aftenposten, 23. juli

50 år gamle synspunkter

- Synspunktene til Saugstad er 50 år gamle. Det er ikke riktig at stortingsmeldingen legger inn noe større ansvar for forskningsrådet. Det foreslås imidlertid at det skal gis mer penger til langsiktig forskning, og noen av de pengene vil gå direkte til universitetene, mens noen vil gå via forskningsrådet.

Adm.dir. Christian Hambro i Aftenposten, 24. juli

Universitetet trenger byens støtte

Hva har dette betydd for Universitetet i Oslo? Vi har sett en regionalisering av de sentrale institusjonene. Det Kongelige Frederiks hadde et nasjonalt monopol, nå er Universitetet i Oslo en regional institusjon. Det har alltid vært en politisk kamp om makt og ressurser mellom regionene, nå ser vi hvordan Universitetet, som en av mange utdannelsesinstitusjoner, blir dratt tettere inn i denne strid. Og da trenger Universitetet i langt større grad støtte fra byen og regionen.

Men et nytt og videre samarbeid krever endringer fra begge hold. Universitetet som nasjonal institusjon kunne sikkert være både selvbevisst og arrogant overfor byen, for det var statens "vilje" som skulle telle. Motsatt har Universitetet ofte vært en kasteball i utallige interessekonflikter mellom by og stat for effektivt å bli brukt i byens vekst og utvikling.

Jens Erik Fenstad, professor i matematikk, UiO, Aftenposten 22. juli

Barbert Nasjonalbibliotek

Dersom publikumsavdelingen i Oslo blir så stemoderlig behandlet som mye nå tyder på, er det tale om intet mindre enn en skandale. Det vil ramme alle brukere - men aller mest forskere innen de såkalte "nasjonale" fag, som norsk litteratur, folkloristikk, historie, politikk osv. Nasjonalbibliotekets publikumsavdeling er fra 1. januar i år slike fagområders forskningsbibliotek. Biblioteket på Solli plass skulle være disse forskeres norske "Alexandria", men blir - dersom departementsbyråkrater og sparsomme politikere uten forståelse for hva saken gjelder, får sin vilje - i stedet et monument over norsk kulturfattigdom.

Professor Vigdis Ystad ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved UiO, Aftenpostens kronikk, 11. august

Flaskehalser og overkapasitet

Først når universitetene og høyskolene får reelt selvstyre, er det håp om at vi kan bli kvitt den kombinasjonen av flaskehalser på noen fagfelt og massiv overkapasitet på andre som i dag kjennetegner norsk høyere utdannelse. Og først da vil vi få testen på om BI og de andre private institusjonene virkelig er konkurransedyktige.

Rektor Victor D. Norman ved Norges Handelshøyskole, Dagens Næringsliv, 14. august


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999

Publisert 26. aug. 1999 13:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere