Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999


Det juridiske fakultet

Dr. Giuditta Cordero Moss, Ph.D forsvarte 26. juni offentlig sin avhandling "International Commercial Arbitration. Party Autonomy and Mandatory Rules" for den juridiske doktorgrad.

Cand.jur. Robin Thrap-Meyer vil lørdag 21. august kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Om straffelovens §§112 og 113. En studie av korrupsjon som strafferettslig problem" for den juridiske doktorgrad.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Karl O. Nakken forsvarte 25. juni offentlig sin avhandling "Psysical exercise in epilepsy. Need, ability, benefit, and risk" for den medisinske doktorgrad.

Cand.scient. Ingrun Alseth vil tirsdag 24. august kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Enzymatic Removal of Oxidized and Alkylated Base Residues from DNA" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Rita Steen vil fredag 27. august kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Characterisation of Human Haemopoietic Progenitor Cells" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Saulius Satas vil fredag 27. august kl. 12.15 i Auditoriet, patologen, Ullevål sykehus offentlig forsvare sin avhandling "Pharmacokinetics, posthypoxic hypothermia and microdialysis in newborn pig" for den medisinske doktorgrad.

Siv.ing. Sture Wold vil lørdag 28. august kl.10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Regulation of Chromosomal Replication in the Bacterium Escherichia coli" for dr.philos.-graden.

Cand.med. Thor Hilberg vil fredag 3. september kl. 10.15 i Store Auditorium, Rikshospitalet offentlig forsvare sin avhandling "Postmortem Drug Redistribution; Extent, Mechanisms and Implications" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. John-Arne Røttingen vil torsdag 9. september kl. 11.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "Intracellular calcium signals induced by tissue factor and coagulation factors VII and X" for den medisinske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Lene Kristine Juvet forsvarte 26. juni sin avhandling "The endocytosis via scavenger receptors in different lever cells" for dr.scient.-graden.

Christian Pierre Høstmark Tarrou forsvarte 26. juni sin avhandling "Aspects of Smooth Surface Construction from Scattered Data" for dr.scient.-graden.

Cand.polit. Paul Andreas Torvund vil fredag 20. august kl. 12.15 i Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Strategic timing behaviour and related game theoretical topics" for dr.scient.-graden.

Xinwei Kong vil fredag 20. august kl. 13.15 i Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Topics in Effective Field Theories" for dr.scient.-graden.

Cand.real. Kristoffer Næs vil tirsdag 24. august kl. 13.00 i Auditorium 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "The distribution and effects on Norwegian fjord and coastal ecosystems of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) generated by the production of primary aluminium and manganese alloys" for den filosofiske doktorgrad.

Ane Gedde-Dahl vil fredag 27. august kl. 11.30 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Assembly and secretion of triacylglycerol-rich lipoproteins in CaCo-2 cells. Studies with triacylglycerol-lowering fatty acids" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Ove Langeland vil lørdag 21. august kl. 10.15 i Aud. 1, Eilert Sundts hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Kompensasjon og motivasjon. Overskuddsdeling og medeierskap i norske bedrifter" for dr.philos.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Liv Finbak forsvarer fredag 20. august kl. 10.00 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern offentlig sin avhandling "Lese- og skrivevansker - dysleksi? En undersøkelse av utvalgskriterier og sammenhenger mellom avkoding og staving" for graden dr.scient. i spesialpedagogikk.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999

Publisert 26. aug. 1999 13:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere