- Krev mer!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999


Rektor Kaare R. Norum oppfordret de nye studentene til å kreve mer fra byen og samfunnet i sin tale på universitetsplassen tirsdag.

Av Marianne Tønnessen (tekst og foto)

Kaare R. Norum
KREV BEDRE BOLIGER: Rektor Kaare R. Norum oppfordret studentenetil å forlange bedre boliger og mindre byråkrati av Oslo-politikerne.

- Jeg mener dere må kunne kreve økte offentlige stipendier, lavere og stabil rente på studielån og forlange at både byen og samfunnet for øvrig stiller opp med hensiktsmessige boliger, sa Norum til de 2000-3000 studentene som høytidelig hadde marsjert inn på universitetsplassen i strålende solskinnsvær.

2000 nye hybler

- Universitetets 33 000 studenter legger hvert år igjen 5,3 milliarder kroner i byen og er en viktig økonomisk faktor for Oslo. Studentene burde derfor kunne kreve mer av byen. Bedre boliger, mindre byråkrati når nye studenthybler skal bygges. Studentsamskipnaden har planer for hele 2000 nye hybler, og bygging av mange av disse kunne settes i gang omgående om reguleringsplaner ble godkjent.

Det er nødvendig med et bedre kollektivtilbud til og fra universitetets bygninger. Universitetet selv burde også legge mer kraft og tyngde bak våre ønsker for bedre betingelser i hovedstaden. Tenk bare på hva vi gir byen via alle våre museer som besøkes av byens innbyggere og turister, sa rektor.

Han oppfordret studentene til å bruke ukene fram til kommunevalget til å finne ut hva de enkelte partiene har i tankene for universitetet og studentene.

- Det skal være et møte på universitetsområdet 2. september med fremtredende politikere og universitetsfolk. Dere burde møte opp for å sette litt makt bak våre krav, sa Norum.

Enighet om Sørenga-museum

Norum fortalte at universitetsledelsen har satt mye inn på å få bedre kontakt med byens politiske ledelse:

- Jeg er optimistisk på bakgrunn av det som har skjedd i løpet av dette året: Den planlagte tunnelen som skulle gå under Blinderncampus og ødelegge Gaustadbekkdalen, ser ut til å være skrinlagt. Og det er tverrpolitisk enighet om at et nybygg for vårt kulturhistoriske museum bør ligge på Sørenga, nær Bjørvika og den nye operaen.

Positivt preg på byen

- Men vi skal ikke bare kreve. Vi skal også gi og være positive i vår holdning til byen. Det gjelder både studenter og ansatte. Dere kan være med på å sette preg på byen på en positiv måte. Den forestående studentfestival er en god og gyllen anledning til å vise Oslo at den er en studentby. Og både studenter og ansatte bør samhandle mer med byens kulturliv og politiske liv, forske mer på storbyens utfordringer og tilby hovedstaden mer av vår kultur og viten, sa rektor Norum.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999

Publisert 26. aug. 1999 10:52 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere