- Universitetsledelsen tar weben seriøst!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999


Universitetsdirektøren svarer på kritikk:
Tor Saglie
SVIKT: - Det er de som legger ut informasjonen som har ansvaret for å vedlikeholde websidene. Det er tydelig at det er her det svikter.

Påstanden om at universitetsledelsen ikke tar weben seriøst, faller på sin egen urimelighet. Vi har både organisert dette på en vettug måte, og vi har plassert ansvar slik at det er klart hvem som har et oppfølgingsansvar når det gjelder UiOs web, sier universitetsdirektør Tor Saglie.

Av Trine Nickelsen (tekst og foto)

- At vi ikke har et godt nok kvalitetsnivå på en del av universitetets websider, er det imidlertid ingen tvil om, understreker Saglie. Han mener det er en betydelig utfordring å holde den store mengden informasjon som legges ut på nettet, løpende oppdatert.

Manglende prioritering lokalt

- Det er de som legger ut informasjonen, enten det er institutter, fakulteter eller avdelinger sentralt, som har ansvaret for å vedlikeholde websidene. Det er tydelig at det er her det svikter, sier Tor Saglie. Han understreker at miljøene selv må være villig til å sette av nødvendige ressurser til dette arbeidet.

- Det enkelte institutt og det enkelte fakultet må sørge for å se over sine hjemmesider med jevne mellomrom og lage rutiner for dette. At det sentralt fra universitetet skal settes av en pott med ekstra penger til det som jo er et informasjonsarbeid som ligger som et ansvar ute, anser jeg som lite aktuelt. Vi må forutsette at arbeidet med å følge opp weben prioriteres innenfor de budsjettrammene som er tildelt lokalt, sier Saglie.

Dette er saken:

17. juni hadde Uniforum et førstesideoppslag med overskriften: "Universitetsledelsen tar ikke weben seriøst." I artikkelen hevdet universitetets webredaktør, John Baarli og senioringeniør ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), Erlend Øverby, blant annet at den nye informasjonskanalen ble innført uten at dette fikk nødvendige organisatoriske konsekvenser. Manglende oppfølging gjør at UiOs mer enn 56 000 publiserte dokumenter i dag inneholder enorme mengder informasjon som er gammel og direkte feil. En kontinuerlig oppfølging av weben krever store menneskelige og økonomiske ressurser, påpekte Øverby og Baarli.

Satsing på weben

Da Uniforum hadde saken oppe før sommerferien, hevdet senioringeniør Erlend Øverby at det i dag i realiteten er USIT som styrer weben og ikke systemeieren, nemlig Informasjonsavdelingen. Han hevdet at avdelingen har behov for 10-15 personer som utelukkende jobber med web, mot dagens ene, webredaktøren. Øverby anslo at en nødvendig satsing på weben vil koste mellom 15 og 20 millioner kroner, i tillegg til en rammeøkning på 5-10 millioner kroner for å følge opp websidene.

- Det kan godt være at vi skal vurdere en økning av stillinger til en slik sentral funksjon, men jeg tror hovedjobben faktisk må gjøres ute i vår organisasjon, altså hos dem som sitter på informasjonen. Det er de som skal legge den ut og oppdatere den, sier universitetsdirektøren.

Kom med forslagene!

- Saglie påpeker at når det gjelder de foreslåtte økonomiske ressursanslagene, er dette tall han aldri er blitt presentert for før. - På dette utspillet er mitt svar: Kom med forslagene konkret, og så får vi vurdere dem i budsjettsammenheng. Jeg forutsetter at Informasjonsavdelingen, som jo er systemansvarlig for websidene, faktisk utreder kostnadene ved å få modernisert våre websider og at dette da blir tatt opp på normal måte i vår budsjettbehandling hvor første runde går nå i høst, sier Saglie.

Han hevder imidlertid at det å bevilge 20 millioner kroner til web fra et år til et annet nok er å legge lista altfor høyt. - Tross alt er det mange andre oppgaver vi skal løse, ikke minst også på andre informasjonsområder.

Mer brukervennlig

Tor Saglie sier seg helt enig i kritikken som er rettet mot den manglende brukervennligheten som preger universitetets websider. Han mener at det ikke bør være slik at brukere som ønsker å finne ut noe om et studietilbud, må kjenne universitetets organisasjonsstruktur for å finne fram til denne informasjonen.

- Jeg er svært tilfreds med det utkastet til ny arkitektur på websidene som webredaksjonen har laget. Vi i universitetsledelsen har fått presentert dette og har absolutt støttet at dette er veien å gå videre, sier Saglie.

Ny portal og arkitektur for UiOs websider


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999

Publisert 25. aug. 1999 14:41 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere