2021

Ein bygning i sentrum med sola som spotlight
Publisert 1. juni 2021 04:30

Valstyret og UiO sentralt bør læra til neste styreval, og ikkje leggja debattmøtet til ein dag midt under valet. Då vil det bli lettare tidleg å setja seg inn i kva dei ulike kandidatane står for.