2022

Sist endra 24. feb. 2022 20:18 av Martin Toft

Akkurat no ser Vladimir Putin ut som ein  maktsjuk mann som klamrar seg til presidentstolen og set verdsfreden i fare utan å tenkja på konsekvensane verken for det ukrainske eller det russiske folket. 

Sist endra 4. apr. 2022 16:20 av Martin Toft

Når den akademiske ytringsfridomen også er truga i nærområda våre i Europa, er det jobben vår i Uniforum å få det fram i lyset. For utan akademisk ytringsfridom blir eit land aldri ein demokratisk rettsstat. 

Sist endra 10. jan. 2022 09:24 av Grethe Tidemann

Universiteta kan i fellesskap organisera eit felles tiltak under paraplyen “Kunstverk i fare” etter modell av “Scholars at Risk” og “Students at Risk”. Truleg vil det bli behov for slike redningsaksjonar for omdiskuterte kunstverk, ikkje berre frå Hongkong, men også frå andre stader der autoritære regime er på frammarsj.

Sist endra 11. feb. 2022 10:42 av Martin Toft

Å byggja opp forskingsuniversitet i Afrika krev at dei tilsette og studentane får full akademisk fridom. Det må dei europeiske universiteta i alliansen «The Guild» vera krystallklare på når dei no utvidar samarbeidet med afrikanske universitet.