DEBATT: Karrierestøtte til yngre forskere bidrar til et sterkere universitetet

Den usikkerheten som midlertidighet skaper ødelegger ikke bare for individene, men også for felleskapet. Å gi de unge mulighet til å planlegge sin karriere skaper trygghet som sikrer et godt arbeidsmiljø, skriver Mariel  Aguilar Støen, Sidsel Roalkvam og Charlotte Kildal fra Senter for utvikling og miljø.

Domus Media i sentrum i et lysbad om kvelden

ANSVAR: Det viktigste med slike møter er at våre unge forskertalenter kan stole på at deres karriere ikke drives av et «enkeltpersonforetak», men at de har en institusjon i ryggen som tar ansvar, skriver Mariel Aguilar Støen, Sidsel Roalkvam og Charlotte Kildahl fra Senter for utvikling og miljø, UiO. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

I innlegget «Redusert midlertidighet = redusert karriereutvikling?» oppfordrer Forskerforbundet ved UiO universitetsledelsen til å se redusert midlertidighet og styrket karriereutvikling i direkte sammenheng. I innlegget viser de til postdoktorprogrammet ved Det medisinske fakultet, etablert i 2016, som den eneste ved UiO som tar sammenhengen mellom redusert midlertidighet og karriereutvikling på alvor.

Heldigvis, er ikke dette det eneste unntaket. Senter for utvikling og miljø (SUM) lanserte i år en ambisiøs satsing for nettopp karriereutvikling for yngre forskere. Satsingen «Unge og lovende» bygger på anbefalinger fra rapporten «Karrierestøtte til forskere i tidlige karrierefaser: En helhetlig og systematisk tilnærming» presentert for universitetsstyret av en arbeidsgruppe i juli 2019. Denne rapporten dannet også grunnlaget for universitetsstyrets vedtak fra mars 2020 «Standarder for UiOs karrierestøtte til forskere i en tidlig karrierefase”.

Vi ser ikke på våre unge forskere som en utgiftspost som må saneres

Vår satsing reflekterer vår forståelse av hvilken betydning yngre forskere har for SUMs og universitetets fremtid, og hvor viktig samarbeid er for å sikre bærekraftige forskergrupper som kan drive med banebrytende forskning. Vi ser ikke på våre unge forskere som en utgiftspost som må saneres, tvert imot, yngre forskere er vår viktigste investering i fremtiden.

SUM er et tverrfaglig forskningssenter som i stor grad finansieres av eksterne midler. For å sikre at vi er i stand til å hente forskningsmidler fra kompetitive finansieringskanaler må vi satse kontinuerlig. Vi satser på sterke forskergrupper som er i stand til å samarbeide på tvers av institusjoner, både innad og utad universitetet. Forskergruppene på SUM har medlemmer i alle karrierefaser fra masterstudenter til professorer fordi vi mener det er i slike mangfoldige grupper at spennende ideer oppstår, gode søknader skrives og innovativ undervisning planlegges og gjennomføres.

Et godt arbeidsmiljø er nøkkelen i vår modell. Den usikkerheten som midlertidighet skaper ødelegger ikke bare for individene, men også for felleskapet. Å gi de unge mulighet til å planlegge sin karriere skaper trygghet som sikrer et godt arbeidsmiljø. SUM kan ikke garantere at alle våre unge talenter kommer til å få en toppakademisk stilling ved SUM eller UiO, men vi kan bidra med støtte slik at de er kvalifiserte til en slik stilling både i Norge og utlandet. Dette innebærer at våre postdoktorer kan lære å lede tverrfaglige forskningsprosjekter med flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 

Derfor kan våre postdoktorer veilede mindre erfarne forskere

Derfor ser vi gjerne at våre postdoktorer utvikler evner som gjør dem i stand til å se muligheter for hvordan forskningen kan finansieres og kan utnytte disse mulighetene. I tillegg må de bygge veileder- og undervisningskompetanse. Derfor kan våre postdoktorer veilede mindre erfarne forskere, for eksempel, masterkandidater i deres forskeropplæring, og planlegge og undervise i tema nær egen forskningskompetanse.

Vi oppfordrer alle postdoktorer til å gjennomføre de 200 timene med obligatorisk pedagogisk kvalifisering i løpet av de årene de er i deres postdoktorstilling. Ikke minst bør de kunne formidle egne forskningsresultater til relevante målgrupper og  delta i debatter med bakgrunn i egen fagkunnskap også der slike debatter spenner flere fag, sektorer eller involverer ulike samfunnsaktører. Men viktigst av alt er at yngre forskertalenter kan forvalte egen karriereutvikling, definere realistiske og oppnåelige karrieremål og tilpasse seg ulike arbeidskontekster.

Med «unge og lovende» satsingen ønsker vi å bidra til at de yngre forskerne bygger kompetanse på alle disse områdene. Satsingen iverksettes og forvaltes av SUMs forskerskole, i samarbeid med senterledelsen og forskerstøtte.

Forskerskolen har også organisert internasjonale PhD-kurs siden 2007

Forskerskolen ved SUM har eksistert siden 2006. Forskerskolens ledelse består av en postdoktor, en stipendiat, en MA stipendiat (Blytt-stipend) og forskerskolens leder. Opprinnelig var målet ved forskerskolen å stimulere tverrfaglighet og å skape et rom der stipendiater både fra og utenfor SUM kunne diskutere egen forsking. Forskerskolen har også organisert internasjonale PhD-kurs siden 2007. Fra 2020 inkluderer forskerskolen karrierefremmende aktiviteter og tiltak for stipendiater og postdoktorer.

Alle våre forskere i kvalifiseringsstillinger har tilhørighet i en eller flere forskergrupper. Dette sikrer at alle fra starten får erfaring med samarbeid. De blir også raskt inkludert i alle deler av forskningsaktiviteter, fra søknadsskriving til populærvitenskapelig formidling. I tillegg organiserer forskerskolen møter og foredrag om relevante temaer som for eksempel forskningsetikk, formidling, søknadsskriving, forskningsledelse, nettverksbygging, veiledning m.m.

Forskerskolen organiserer jevnlige gruppemøter med stipendiater og postdoktorer, de deltar i planlegging av våre PhD kurs og stipendiatene kommenterer hverandres arbeid i våre månedlig «fagfelle»-møter. Som et av tiltakene i satsingen vår skal også Forskerskolens leder ha et individuelt møte hvert semester med hver stipendiat og hver postdoktor. I disse møtene definerer våre unge talenter milepæler for sine karriere, vurderer oppnåelse av milepælene og vi diskuterer strategier for deres fremtid.

Det viktigste med slike møter er at våre unge forskertalenter kan stole på at deres karriere ikke drives av et «enkeltpersonforetak», men at de har en institusjon i ryggen som tar ansvar. Det er da kanskje ikke rart at vi er en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker toppkandidater fra hele verden.

 

 

 

Emneord: karrierepolitikk, Rekruttering, SUM, Arbeidsforhold, Personalbehandling Av Mariel Aguilar-Støen, leder SUMs forskerskole, Sidsel Roalkvam, senterleder SUM, Charlotte Kildal, SUMs forskerstøtte
Publisert 11. des. 2020 00:33 - Sist endra 18. des. 2020 11:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere