KRONIKK: Et løft for digital undervisning og læring

Den langsiktige kunnskapsutviklingen som kommer av den ekstraordinære innsatsen på digital læring er like viktig som å løse de akutte utfordringene.

Sten Runar Ludvigsen dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet t.v. og Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet t.h. Foto: UiO

Mange av våre medarbeidere har lang erfaring eller er godt i gang med utvikling og bruk av digitale undervisningsformer. Nå skal alle med, og vi skal hjelpe hverandre slik at alle våre studenter får god undervisning og læring i disse utfordrende tider.  Like viktig som å løse dagens akutte utfordringer er den langsiktige kunnskapsutviklingen og effektene av den ekstraordinære innsatsen som i disse dager legges inn i utviklingen av digitale undervisningsformer.

Masterplanen

Digitale ressurser blir stadig viktigere i utvikling og kostnadseffektiv drift av et universitet. Det som særpreger digitale ressurser til undervisning er at de kan gjenbrukes og deles mellom mange kolleger. Undervisning kan dermed bli bedre koordinert, og vi kan skape god progresjon i studentenes læring. Universitetet i Oslo (UiO) er midt inne i implementeringen av en masterplan for IT. Realiseringen av denne vil ta mange år, men det er ingen tvil om at digital undervisning nå realiseres i et tempo ingen hadde lagt planer for.  En viktig del av denne planen er rettet mot tilrettelegging for bruk av digitale ressurser i undervisning og veiledning. Nå prøves mange ulike typer av kommunikasjonsløsninger og digitalt innhold ut i stor skala. Vi må samle og videreforedle disse erfaringene og kunnskapen som utvikles. 

Verktøy og veiledning

I løpet av de siste ukene har corona-viruset dramatisk endret verden, og for en uke siden ble universitetet stengt for studenter, men også stengt slik at de fleste av våre ansatte nå må arbeide hjemmefra. I dag tidlig, fredag 20. mars kl. 08:00, ble en ny ressursside for digital undervisning (https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/) publisert, og samtidig ble en helt ny «helpdesk» for digitale tjenester satt i operasjon ved UiO. Her vil alle ansatte og studenter finne tekniske og pedagogiske veiledere og en sterkt bemannet «helpdesk» som i starten også vil holde åpent i helgene.

Stor innsats

Arbeidet med det opplegget som nå rulles ut, startet i midten av forrige uke, og vi har hatt gleden av å koordinere arbeidet.  En formidabel jobb er gjennomført, og vi vil takke alle bidragsytere over hele UiO for innsatsen.  Vi vil særlig fremheve USIT, medarbeidere fra lokale IT-grupper og administrasjoner, kommunikasjonsmedarbeidere på alle nivåer, samt lærere og enheter med sterke kunnskaper om digital undervisning for alle bidragene.   Vi skal ikke anslå hvor stor, men en signifikant andel av masterplanen for IT innen undervisning er realisert i løpet av den siste uka. Vi er meget godt fornøyd med resultatet.

Alle skal med

Verktøyene er tilgjengelige. Veiledningene er tilgjengelige. Hjelperne er tilgjengelige. Vi har mange lærere og studenter som er erfarne brukere av digitale verktøy i undervisning og læring. Mange lærere har også gjennom den siste uken jobbet aktivt med digitalisering av sin egen undervisning. Nå skal alle med, og alle kommer til å få mange nye erfaringer og utvikle ny kunnskap om digital undervisning og læring i dagene og ukene som kommer.  En synlig positiv effekt allerede er at mange kolleger lager små og store samarbeidsfora der digitale ressurser deles i høyt tempo. Dette er avgjørende for undervisningskvaliteten på kort og lengre sikt. Nå vil digitale løsninger gi nye løsninger for gode koblinger av kommunikasjonsformer og avansert faglig innhold. Vi går spennende tider i møte.   

Hjelp hverandre!

Vi vil oppfordre til at det etableres enda flere ressursgrupper ute på alle enheter der lærere og studenter kan utveksle erfaringer og hjelpe hverandre i arbeidet med utvikling av digital undervisning og veiledning. Et sterkt fellesskap rundt dette arbeidet vil ikke bare styrke oss i disse utfordrende tider, men også ha positiv innvirkning på hvordan undervisning og læring vil utvikle seg i årene som kommer.

Av Sten Runar Ludvigsen og Morten Dæhlen
Publisert 20. mars 2020 15:29 - Sist endra 23. mars 2020 10:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere