DEBATT: Digitale erfaringer og framtidens UiO

Første fase av en intens digital dugnad er over. Nå er tiden kommet for å lære av erfaringene, skriver prorektor Gro Bjørnerud Mo og rektor Svein Stølen.

PÅ BÅDE GODT OG ONDT: Vi må vi bruke erfaringene vi har gjort oss etter noen intense uker. Dette er erfaringer som vil sette spor på både godt og ondt, skriver rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo på UiO. 

Foto: Ola Sæther
 
De fleste av UiOs undervisere og mange av våre studenter har gjennom de siste ukene tatt i bruk nye pedagogiske verktøy og gjennomført undervisning i nye, digitale omgivelser.
 
Vi er imponert over hva UiO har fått til i løpet av kort tid, men vi er oppmerksomme på funnene i undersøkelsen til Malcolm Langford og Crina Damşa, Noen av erfaringene er også utdypet i et innlegg av Langford og Elisabeth Gording Stang i Aftenposten. Vi er enige i at vi må bruke disse erfaringene når vi skal legge planer for framtiden.
 
Intensitet og langsiktighet 
UiO har noen av landets beste og mest ressurssterke universitetsstudenter. Men vi ser at det er krevende for mange å lage en ny hverdag. Vi vet at mange studenter har dårligere fasiliteter hjemme, at både studenter og ansatte opplever isolasjon og ensomhet. For alle kan den nye hverdagen lede til stress og usikkerhet. Det er bra å bli minnet om dette.
 
De psykiske konsekvensene for studenter og ansatte må vi ikke glemme. Fra en intens periode med store omveltninger, er tiden kommet for et rytmeskift som må gi plass til et mer langsiktig og ettertenksomt arbeid.
 
Tenke helhet.
Ukene og månedene som kommer må brukes til å tenke gjennom konsekvensene av de store omlegningene vi har vært gjennom. De berører oss digitalt, fysisk, sosialt og faglig. De gjelder både arbeids- og læringsmiljø og de krever at vi tenker helhetlig.  De krever at vi også fokuserer på sosiale aspekter og bidrar til å skape en trygg og god hverdag, for alle som nå arbeider og studerer hjemmefra.
 
Omveltninger på godt og ondt 
Vi må vi bruke erfaringene vi har gjort oss etter noen intense uker. Dette er erfaringer som vil sette spor på både godt og ondt. Læring og kunnskapsutvikling avhenger av dyktige fagpersoner og studenter, men trenger også trygge og gode rammer for virkelig å kunne blomstre.
Vi må fortsette dugnaden på måter som gir gode studentopplevelser og en god arbeidsplass. Kanskje er det riktig å revurdere forventningene til oss selv og til studentene på noen områder? Kanskje ser vi allerede på fagene våre og UiO som institusjon på nye måter?
 
Vi kan love at vi vil gjøre alt for å føre an i dette arbeidet, og vi ser frem til fortsatt godt samarbeid i en krevende tid. Trøsten må være at dette går over. Vi vil se normale tider igjen. For samfunnet, og for UiO.
Emneord: Undervisning, Digitalisering, Universitetspolitikk Av prorektor Gro Bjørnerud Mo og rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo
Publisert 17. apr. 2020 12:00 - Sist endra 17. apr. 2020 12:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere