DEBATT: UiO har mye å feire

2020 har vært et krevende år, men UiO har mye å feire. Jeg valgte å legge vekt på alt som går bra under årsfestmiddagen 2. september til ære for UiOs prisvinnere.  Denne bloggen er basert på den manusløse talen under middagen. 

ÅRSFEST I AULAEN: Årets prisvinnere; Bjarne Bogen (innovasjon), Hans Petter Graver (formidling), Lisbeth M. Brevik (utdanning), Trude Storelvmo (yngre forskere) og Ole Andreassen (forskning). 

Foto: Ola Gamst Sæther

Feiringer er viktig. 2. september fikk UiO enda en positiv rangering. Times Higher Education rangerer oss som nummer 127 i verden. At «Shanghai» rangerer oss som nr 60 og «QS» som 113 bekrefter bildet av UiO som et svært godt universitet etter internasjonal standard.

Dagen etter fikk vi fire nye prestisjefulle starting-grant tildelinger fra det Europeiske forskningsrådet. Kun Universitetet i Lund gjorde det bedre i Norden. Når vi så vet at vi fikk 93 prosjekter av Forskningsrådet før jul, og at vi passerte 150 millioner Euro fra Horisont 2020 denne våren, så ser vi et universitet i god utvikling.

Eksternt finansierte prosjekter er en del av vår virkelighet, men kan også være krevende. Ofte tilsettes unge forskere i disse prosjektene, og ofte frykter vi at økt ekstern finansiering gir høyere midlertidighet.

Derfor er det svært gledelig at midlertidigheten ved UiO fortsetter å synke. På to år har vi redusert midlertidigheten blant forskere fra 25.3 til 19.9 %. Den ser ut til å være betydelig lavere i år. De endelige tallene kommer 1 oktober.

Utdanning har vi satt tydelig på agendaen. Tilstrømningen til høyere utdanning er rekordstor i 2020, men tallene for UiO langt bedre enn landsgjennomsnittet. Vi lykkes dessuten svært godt med Sentre for fremragende utdanning, og vi har et stort gjennomslag når DIKU lyser ut midler til kvalitetsarbeid.

Studieprogram som Filosofi, økonomi og politikk, Honours-prorgammet, Digital økonomi og ledelse, Fornybare energisystemer og Årsenhet i kriminologi er svært populære, samtidig som vi fortsatt lykkes godt med andre studieprogrammer og ikke minst våre mange og viktige profesjonsstudier. Når vi ser at mange studenter kommer bedre i gang, dvs tar mange studiepoeng første studieår, så kan vi se mot framtiden med optimisme. Vi vet god oppstart korrelerer med god gjennomføring.

UiO kommer til å utdanne kandidatene samfunnet trenger. Og det skader ikke å gjenta at vi evnet å digitalisere utdanning raskt og effektivt da vi for alvor så effektene av pandemien 12 mars.

Internasjonal erfaring er viktig for våre studenter. Det er verdt å feire at vi ikke bare er en del av det Europeiske Universitetet Circle U, men at vi leder alliansen. Vi går med dette inn i et langsiktig og institusjonelt utdanningssamarbeid med svært gode partnere. Snart vil UiOs studenter også være studenter i byer som London, Paris og Berlin. Dette prosjektet er potensielt transformerende for UiO.

Det er også Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City. «Kunnskap i bruk» er en betegnelse jeg ofte bruker, og dette initativet samt kompetansehevende initiativ som INSJ, SPARK Life Science, Helseinnovatørskolen og et kommende program innen sosial innovasjon viser vei. Vi rangeres da også høyt når Europas mest innovative universiteter skal feires.

«UiO i sentrum» er et neste initativ, og det handler om at vi skal være synlige og aktive rundt våre sentrumsbygninger. Vi ønsker å skape arenaer hvor UiO er i dialog med byen og nasjonen. Arbeidet er startet med initiativ som Oslo Peace Days og Oslo ByStudio samt podcasten Universitetsplassen, men potensialet er langt større. Det juridiske fakultet og Historisk museum må være sentrale, men vi trenger å skape en arena for samfunnsdialog for hele Universitetet i Oslo.

Klimahuset er en slik ny area med klar tematisk innretning. Det er fantastisk å se hvordan dette huset raskt har blitt et viktig møtested. Grønn Digital Arendalsuke, mangt og mye annet gir nå enda større vitalitet til Naturhistorisk mueum og Botanisk hage. At vi så graver ut Gjellestadskipet med stor medieoppmerksomhet og kommende slow-NRK-TV, tydeliggjør hva våre museer betyr for fellesskapet; internt ved UiO, i Oslo og nasjonalt.

Så er det selvfølgelig mye vi savner i disse dager; i min priviligerte rolle kan jeg savne seremonier, middager og i likhet med mange; fysiske møter med interessante, kunnskapsrike mennesker og den globale universitetsverdenen. Da skal vi likevel tenke at korona-pandemien vil ta slutt, og glede oss over alt det positive som faktisk skjer; feks kan vi glede oss over at svært mange studenter og veiledere jobbet steinhardt under pandemi-våren, og klarte å levere oppgaver og avhandlinger. Mange av disse er nå ute av universitetet, og med på å bygge det vi håper skal bli en bedre verden.

Tusen takk til alle ved UiO for nok et godt år for Norges fremste universitet.

(Innlegget ble først publisert på Rektorbloggen

Emneord: Årsfesten, UiOs priser Av Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo
Publisert 6. sep. 2020 13:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere