Ti gode grunner til ikke å slutte å fly

– Ettersom ingen ennå har tatt belastningen ved å imøtegå den politiske korrektheten, er det på høy tid at noen gjør det, skriver Jon Haarberg ved Allmenn litteraturvitenskap på UiO. Derfor lanserer han nå ti gode grunner til ikke å slutte å fly.  

PRESENTERER ARGUMENTER FOR IKKE Å SLUTTE Å FLY:  Jon Haarberg ved Almenn litteraturvitenskap på UiO lanserer i dette innlegget  ti grunner for ikke å slutte å fly. Han er selv en av initiativtakerne til oppropet for å redusere flyreisingen ved UiO.

Foto: HF/UiO

I disse dager oppfordres vi – studenter så vel som ansatte – om å ta stilling til et opprop for å redusere flyreisingen ved UiO. Se selv: https://www.opprop.net/for_en_halvering_av_klimagassutslipp_fra_flyreiser_ved_uio

Ettersom ingen ennå har tatt belastningen ved å imøtegå den politiske korrektheten, er det på høy tid at noen gjør det.

Her følger det jeg tror må være de ti viktigste grunnene til ikke å slutte å fly:

1. Et flertall av klimaforskerne hevder vi må redusere CO2-utslippene for å stoppe den globale temperaturstigningen. Ja vel, men finnes det ikke også høyt kvalifiserte forskere som har tilbakevist at temperaturstigningen er menneskeskapt? Skal vi faktisk gi avkall på den akademiske tvil, som ligger til grunn for all god forskning? Det ville i så fall bety at vi ikke lenger kan ha tillit til presidenten i verdens største demokrati.

2. Den akademiske frihet er under press. En reduksjon i reisevirksomheten representerer en uthuling vi umulig kan godta.

3. Hvilken rolle spiller det om studenter og ansatte ved UiO flyr litt mindre? Vi snakker om et ubetydelig musepiss i havet.

4. I oppropet hevdes det at UiO-ansatte fløy 62,2 millioner km i 2018, tilsvarende åtte ganger tur–retur månen. Hvor har initiativtakerne dette tallet fra? Kan vi være sikre på at det er basert på fagfellevurdert forskning? Nei!

5. Det er aldri en god idé å ta stilling til et komplisert spørsmål på premisser lagt av moralister.

6. Hvis det faktisk skal være et mål å redusere CO2-utslippene, må vi sette inn tiltakene der det virkelig monner og ikke true samfunnsnyttig forskning. Vår forskning er dessuten avgjørende for det grønne skiftet.

7. Et flyforbud vil faktisk få katastrofale konsekvenser for internasjonaliseringen av forskningen. Oslo Met (Storbyuniversitetet) puster oss allerede i nakken.

8. Hvis det nå, som det påstås i oppropet, ikke er snakk om et forbud, men en reduksjon av antallet unødvendige flyreiser, befinner vi oss ikke desto mindre på en slippery slope. Reduksjon i dag betyr forbud i morgen.

9. En halvering av flyreisevirksomheten vil utvilsomt bidra til å viske ut skillet mellom forskere som virkelig betyr noe, og alle de mediokre hjemmesitterne. Prestisjeøkonomisk er forslaget uhørt.

10. Man kan ikke ta tog til Cape Town.

 

                                                                                            

                                                                                               

 

Emneord: Klima, Miljøpolitikk Av Jonathan Swift c/o Jon Haarberg, Allmenn litteraturvitenskap, UiO
Publisert 4. mars 2019 17:02 - Sist endra 8. mars 2019 10:45

Luftbåren transport har en rekke miljøfordeler fremfor transport til lands og vanns. Bygging av jernbaner og motorveier er svært energi- og ressurskrevende. Disse enorme konstruksjonene ødelegger miljø og splitter biotoper.

Temperaturen på jordkloden bestemmes hovedsakelig av solinnstrålingen og da spesielt den som skjer i tropisk hav. Energirikt synlig lys trenger over 100 meter ned i havet og varmer opp vannet som etterhvert fordeler seg over jordkloden. Solinnstrålingen reguleres av skyene. Endringer i skylaget medfører endringer i temperatur. Flymotorenes innvirkning er nok liten i denne sammenheng. Redusert skylag vil imidlertid medføre økt oppvarming som igjen fører til at havet utgasser mer CO2.

Haarbergs argument om at forskning er avgjørende for det grønne skiftet er kun et godt argument sålenge forskningen reduserer miljøødeleggelsene som det grønne skifte innebærer.

Nicolay Jautesius Stang - 14. mars 2019 11:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere