Omorganisering, motstand og prosess

– Vi har etter beste evne forsøkt å holde oss til de spilleregler som gjelder i denne type saker, og det vil vi bestrebe oss på også i det videre arbeid, skriver SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr i et svar til fagforeningene ved UiO.

IKKE OVERRASKET: -Jeg er ikke overrasket over at forslaget om en alternativ innplassering av Arena og Tik har vakt motstand, skriver SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr.  - Men jeg er overrasket over uroen den har skapt, uttrykker han i dette innlegget. 

Foto: Ola Sæther

Jeg er ikke overrasket over at forslaget om en alternativ, organisatorisk innplassering av ARENA og TIK har vakt motstand, slik det hevdes av fagforeningene i Uniforum 5. mars, men jeg er ­overrasket over uroen den har skapt.

Fagforeningene gjorde oss ganske riktig og fortjenestefullt oppmerksom på denne uroen i drøftingsmøte, og vi forsøkte å dempe den ved å utdype hva saken dreide seg om og hvordan prosessen var lagt opp. Jeg har i mine samtaler med enhetslederne fulgt opp ved å diskutere bekymringene med dem og invitere meg selv til møter med staben.

Vi har etter beste evne forsøkt å holde oss til de spilleregler som gjelder i denne type saker, og det vil vi bestrebe oss på også i det videre arbeid. Sett i ettertid burde vi nok ha tatt oppfordringen fra fagforeningene om enda mer informasjon, men innspill har vi fått, og dem tar vi med oss i det saksframlegget vi nå skal utarbeide for fakultetsstyret.

Les også innlegget fra fagforeningene ved UiO:

Er motstanden virkelig overraskende?

Emneord: SV-fakultetet, Arbeidsforhold. Universitetspolitikk Av Nils-Henrik M. von der Fehr, dekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Publisert 6. mars 2019 12:32 - Sist endra 6. mars 2019 12:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere