Internasjonalisering eller bærekraft?

Svein Stølen ser ut til å mene at begrensning i flyreiser kan gå ut over den akademiske friheten, skriver professor Reidar Aasgaard.

HVA ER VIKTIGST?: Skal akademisk frihet gå foran hva som har miljømessig bærekraft? Det spør professor Reidar Aasgaard. (arkivfoto: Aasgaard med fersk bok om Bob Dylan i 2011)

Foto: Ola Sæther

Rektor Svein Stølen har i Klassekampen 2. mars en respons på aksjonen for å redusere flybruken ved Universitetet i Oslo, noe han i utgangspunktet er positiv til – men med forbehold. Han har to slike forbehold. Disse vil jeg gjerne utfordre ham på.

Ett element i hans egen flyvirksomhet er til møter for å planlegge en felles campus med seks andre europeiske universiteter, noe som inngår i UiOs ambisiøse langtidsplaner om internasjonalisering. Dette prosjektet høres ut som et godt eksempel på hvordan ideologiske, psykologiske og systemiske elementer fungerer sammen for å drive fly- og reisebonanzaen videre. Min utfordring her er: Kan Stølen si at etableringen av en slik campus helt sikkert vil oppfylle FNs bærekraftsmål, og helst enda mer? Er dette et hovedtema i drøftingen av en slik plan? Hvis ikke høres det ikke ut som noen god idé.

Den andre utfordringen min går på akademisk frihet: Stølen ser ut til å mene at begrensning i flyingen kan gå ut over denne friheten. Da man i sin tid innførte røykeloven, klaget mange over at det var et inngrep mot den personlige friheten. Men da den ble satt i verk, var det til stor nytte og glede for alle. Er ikke flygingen og CO2-utslippene et helt tilsvarende tilfelle, men bare på et globalt, og langt mer alvorlig, nivå? Skal akademisk frihet gå foran hva som har miljømessig bærekraft, og til og med få bidra til å svekke bærekraften?

Universitetet i Oslo er i ferd med å utarbeide en langtidsplan for årene fram til 2030. Dette tiåret vil – og bør – være avgjørende for klimasatsingen også ved UiO. Og det kan ikke være basert på den enkeltes samvittighet: Felles tiltak må til. Dersom internasjonalisering kan gå på bekostning av bærekraft, må miljøhensynet ha forkjørsrett.

UiO kan her spille en viktig rolle i offentligheten. Vi har også et stort ansvar overfor studentene våre. Med den typen internasjonalisering vi har drevet, oppdrar vi dem i idealer og livsformer som ødelegger for dem selv og for deres barn igjen, for ikke å snakke om for resten av kloden.

(Innlegget er opprinnelig publisert i Klassekampen)

Av Reidar Aasgaard, professor i idéhistorie på UiO
Publisert 8. mars 2019 15:57 - Sist endra 8. mars 2019 16:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere