DEBATT: Iselin Nybø: Vekst i satsingen på forskning og utdanning

Målet for regjeringen er å skape et grønnere, mer moderne og tryggere Norge. Da er forskning og høyere utdanning helt avgjørende. UiO er ett av universitetene som etter min mening bør være fornøyd med budsjettet, skriver statsråd Iselin Nybø.

STOLT: Totalt er jeg stolt over å ha lagt frem et budsjett som sikrer at regjeringens satsing på studenter, utdanning og forskning fortsetter.skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Foto: Ola Sæther

I budsjettet for 2020 utvider vi studiestøtten til 11 måneder, vi oppretter nye studieplasser og for  femte året på rad bruker vi mer enn 1 prosent av bruttonasjonalproduktet vårt på forskning.

Målet for regjeringen er å skape et grønnere, mer moderne og tryggere Norge. Da er forskning og høyere utdanning helt avgjørende. UiO er ett av universitetene som etter min mening bør være fornøyd med budsjettet. Vi starter byggingen av nytt vikingtidsmuseum, UiO får høyeste mulige sum kompensert (75 prosent) av husleien på sykehusene til Oslo universitetssykehus og i tillegg bevilges det 870 millioner kroner til Livsvitenskapsbygningen.

Totalt har universiteter og høyskoler hatt en realvekst på 16,8 prosent siden 2013 til gjeldende forslag, det vil si at de til sammen har fått tildelt 5,6 milliarder kroner mer. Det viser at regjeringen prioriterer høyere utdanning høyt, og at sektoren sett under ett aldri har hatt bedre rammer og mer penger enn nå.

Så ser jeg i Uniforum at rektor Stølen kritiserer effektiviseringskuttene. Selv om det er krevende å effektivisere, så må alle som forvalter fellesskapets midler hele tiden spørre: Kan vi jobbe smartere? UH-sektorens bidrag gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen fordelt over seks år består av om lag 1,4 milliarder kroner.

Det høres kanskje mye ut, men i samme periode har sektoren fått om lag 225 milliarder kroner i samlede overføringer. For UiO utgjør ABE-kuttet i samme periode om lag 188 millioner kroner. Totale rammebevilgninger i samme periode er på 34,8 milliarder kroner.

Det setter effektiviseringskuttet i perspektiv. Jeg synes også det er verdt å minne om at UiO har hatt realvekst totalt i perioden fra 2015 til 2020.

I Uniforum omtales også forskningsbudsjettet som "spartansk". Realiteten er at det har vært en stor økning i satsingen på forskning under denne regjeringen. I 2020 bevilges det 12,5 milliarder mer til forsking og utvikling enn i 2013, totalt 38,9 milliarder kroner. Det er langt fra spartansk. 2020 er femte året hvor vi ligger over 1 prosent av BNP til FoU over statsbudsjettet, og det er faktisk det som er målet vi har hatt enighet om i Norge. Veksten fra 2 til 3 prosent av BNP må skje i næringslivet, og det legger vi også til rette for blant annet gjennom opptrappingsplanen FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet.

Så er det korrekt at vi i budsjettet reduserer bevilgningene til Forskningsrådet med til sammen 484,3 millioner kroner. Dette er et ettårig kutt, og tas av midler som Forskningsrådet har på bok og som har samlet seg opp over flere år. Reduksjonen vil ikke påvirke forskningsaktiviteten neste år og Forskningsrådet skal opprettholde nivået på sine planlagte utlysninger. Realnedgangen i forskning er mindre enn dette ettårige kuttet.

Totalt er jeg stolt over å ha lagt frem et budsjett som sikrer at regjeringens satsing på studenter, utdanning og forskning fortsetter. Det skal vi fortsette med så lenge velgerne gir oss lov.

 

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V)
Publisert 11. okt. 2019 00:01 - Sist endra 11. okt. 2019 00:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere