UiO-rektor kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Uniforum-redaktør

– At beslutningen ikke er «forankret i de styrende organer ved UiO», som Toft skriver, kjenner jeg meg ikke igjen i, svarer rektor Svein Stølen på kritikken fra Uniforum-redaktør Martin Toft om framgangsmåten som ble brukt da det ble bevilget ekstra penger til OsloMets avis Khrono.

TYDELIGE OG POSITIVE:  – Vi har drøftet ønsket om Khrono-tilknytning med dekanene, og vi har hatt dette som orienteringssak i universitetsstyret. Vi har fått tydelige og positive tilbakemeldinger, skriver UiO-rektor Svein Stølen i et svar på kritikken fra Uniforum-redaktør Martin Toft.

Foto: Martin Toft

Uniforums redaktør Martin Toft kritiserer prosessen som har ledet frem til at UiO ønsker å inngå i et samarbeid om driften av Khrono. Uniforum og Khrono er til en viss grad konkurrenter, og vi har selvfølgelig forståelse for at Uniforums redaktør heller skulle ønsket at disse midlene gikk til Uniforum. At beslutningen ikke er «forankret i de styrende organer ved UiO», som Toft skriver, kjenner jeg meg ikke igjen i.

Vi har fått tydelige og positive tilbakemeldinger

Vi har drøftet ønsket om Khrono-tilknytning med dekanene, og vi har hatt dette som orienteringssak i universitetsstyret. Vi har fått tydelige og positive tilbakemeldinger. Det endrede medielandskapet var vi innom da jeg møtte Uniforums styre og redaksjon tidligere i høst uten at vi da hadde tatt stilling til hvordan vi skulle forholde oss til dette. Vi orienterte redaktør og ansatte før saken ble offentlig kjent.

At Universitetet i Bergen la opp til en annen prosess er naturlig – der ble det foreslått medeierskap i Khrono og en innlemming av deres egen avis i Khronos redaksjon. Ved UiO har vi foreløpig kun foreslått et tidsavgrenset samarbeid, mens Uniforum består som i dag.

Uniforums styre har startet en evaluering av avisen, og fra 1.1.2019 vil avisen få et nytt styre som vil følge opp evalueringen og foreslå kursen videre. Foreløpig er det ikke inngått en avtale med OsloMet om samarbeid om Khrono, men vi starter nå samtaler med OsloMet og andre aktuelle kandidater om dette. At Khrono har klart å ta en tydelig nasjonal posisjon, og sette agendaen også utenfor vår egen sektor, har stor betydning for UiO, og for resten av sektoren. Det gjør at saker om forskning og høyere utdanning kommer høyere på den politiske agendaen og blir mer synlig i den offentlige debatten.

Vi trenger en fri og uavhengig presse

For at Khrono skal fortsette den gode utviklingen, og ta en enda tydeligere nasjonal rolle, tror vi at det er viktig å støtte avisen nå i en tidlig fase. Så får tiden, og Khronos utvikling, vise om UiO på et senere tidspunkt skal gå inn som medeier. Vi trenger en fri og uavhengig presse, som både dekker større saker av nasjonal betydning, men som også kikker ledelsen i kortene og stiller krevende spørsmål i mindre saker. Jeg er trygg på at både Khrono og Uniforum vil fortsette med det.  

Les også leiarkommentaren til Uniforum-redaktør Martin Toft:

Uheldig framgangsmåte av rektor Svein Stølen

 

Emneord: Media, Universitetspolitikk Av Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo
Publisert 13. sep. 2018 17:00 - Sist endra 26. aug. 2020 14:32

At universitetsavisene skal være "frie og uavhengige" er en god tanke, men i virkeligheten er avisene eid av universitetet og dermed langt fra frie. Et annet moment vi kan merke oss er at saken om å investere i Khrono ble en «orienteringssak» i universitetsstyret. Da er det ikke mulig å diskutere åpent med medvirkning og medbestemmelse, og denne framgangsmåten står i motsetning til behandlingen i Bergens universitetsstyre.

Etter mitt syn er det oppsiktsvekkende at rektorene ved våre universiteter ikke setter seg ned og diskuterer med redaktørene av universitetsavisene, men kun orienterer om at de går på frierferd til konkurrenten Khrono. Hva kan det skyldes, mon tro?

 Rektor Stølens tekst er transparent, for øvrig et svært sympatisk trekk. Han skriver at " Khrono har klart å ta en tydelig nasjonal posisjon, og sette agendaen utenfor vår egen sektor, og at dette " fører til at saker om forskning og høyere utdanning kommer høyere på den politiske agendaen og blir mer synlig i den offentlige debatten." Jeg kan ikke se at Khrono presenterer forskningsartikler og riksdekkende stoff av vitenskapelig interesse, mer enn universitetsavisene. Khrono henter fagstoff både fra Uniforum og På høyden, og fra Universitetsavisen i Trondheim. Utsikten er god i samtlige aviser.

Det som imidlertid skiller Khrono fra de øvrige, er et betydelig antall bilder av rektorer og statsråder på nettsiden. Khrono er slik sett mer» i tiden», men kanskje ikke så mye «I høyden», og ikke fullt så «unik» som Uniforum. I Khrono figurerer rektorene i Bergen, Tromsø, Oslo og Oslomet  i hel- og halvpositur og med profiler hvor de fremtrer i et svært positivt lys. Her kan de drømme seg vekk.  Her er det  en x-faktor som gjør at rektorene er villige til å betale og sette en høyere verdi på den utsikten Khrono tilbyr. De tilbys rett og slett en takterrasse i Khrono, nesten som en hage. Det er et populært sted, der rektorer og statsråder kan henge rundt, dyrke sine egne saker, en solseng på toppen av Oslomet, et privat plaskebasseng. Med god utsikt fra toppen. Det er imidlertid ingenting som tilsier at Khrono har forskningssaker og utdanningspolitiske saker av «nasjonal betydning», ikke mer enn de øvrige.

       Dette kan gi et forklarelsens lys til det faktum at Rektor Stølen tegner et skille der han på den ene siden plasserer Khrono i kategorien journalistikk som går i front, av nasjonal betydning.  På den annen side plasserer han Uniforum i kjelleren, en avis som "kikker ledelsen i kortene og "og stiller krevende spørsmål i mindre saker".  Det er mindre hyggelig, forstås, og ikke så majestetisk som på Oslomets tak.

Heidi Thorp Stakset, Trondheim

 

Heist@webid.uio.no - 13. sep. 2018 20:32

Once corrupt always corrupt 

KKA-OSLO 

kkan@uio.no - 15. sep. 2018 18:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere