Misvisende om “master i portugisisk”

Det fins verken faglige eller samfunnsmessige grunner for å avvikle portugisisk ved UiO, skriver professor Diana Santos om det hun mener er nedbyggingen av portugisisk på UiO.

ELDSTE UNIVERSITET: Coimbra-universitetet i Portugal er fra 1290 og er ett av de eldste i Europa.

Foto: By Alvesgaspar - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17732149

Den nåværende utdanningslederen på ILOS har uttalt seg om det gode med mastergrad i “portugisisk i samarbeid med spansk”. Dessverre frykter jeg at om to år blir det bare master i spansk – fordi det ikke vil være nok studenter i portugisisk da.

   • Les i Uniforum: Portugisisk består!

Når man avvikler bachelor i portugisisk, og sier nei til årsenhet (som kunne ha fortsatt, slik det ble foreslått flere ganger av de ansatte), er det usannsynlig at det kommer til å strømme studenter til masterstudiet.

Nesten ingen ansatte var fornøyd med at “fagmiljøet” skulle ha betegnelsen “spansk-portugisisk-Latin-Amerika”

Betegnelsen “spansk og portugisisk” er også misvisende. Det er ingen (i hvert fall i løpet av de siste 7 årene) som har studert spansk OG portugisisk. Enten tar man bachelor og master i portugisisk, eller så tar man bachelor og master i spansk (og før var det også bachelor og master i Latin-Amerika-områdestudier), selv om navnet på papiret/nettsiden var “Spansk, portugisisk og Latin-Amerika”. Nesten ingen ansatte var fornøyd med at “fagmiljøet” skulle ha betegnelsen “spansk-portugisisk-Latin-Amerika”, men rent organisatorisk ble det slik.

  •  Les i Uniforum: Portugisk, tall og politikk

Hva masterstudiene skal hete, er en rent administrativ sak. Det har ingenting med fag å gjøre. Og det er et stort problem at UiO dessverre blir mer og mer ledet ut ifra administrative – og ikke vitenskapelige hensyn.

Når ledelsen nå sier at mastergraden i “spansk og portugisisk” skal fortsette, og til og med at “Mastergraden i portugisisk bevares i samarbeid med spansk”, gir den dessuten det feilaktige inntrykket at det er spansk som støtter portugisisk, når det er det motsatte som skjer: I de siste 7 årene har jeg vært medveileder for fire masterstudenter i spansk, mens ingen fra spansk har vært medveileder for noen i portugisisk.

Mens portugisisk alltid har hatt nok professorer (i 2012 var vi 3), lider spansk nå. Derfor, og mens de venter på flere ansettelser og opprykk, trenger de portugisisk (eller bedre sagt professorene fra portugisisk). Da er det fare for at, når de får nok personale, og siden - faglig sett - ingen som tar mastergraden i spansk vil etterlyse portugisisk, kommer "master i portugisisk” til å forsvinne.

Har de som er studenter i tysk, obligatorisk undervisning på nederlandsk?

Hva betyr egentlig den nye “master i spansk og portugisisk”? Enten må studentene i spansk ta portugisiske emner i masterstudiet (og omvendt), eller så må alle ansatte snakke norsk eller engelsk når de underviser i kurs som er felles for masterstudiet i spansk og portugisisk, fordi studentene ikke kan begge språk. Dette er ikke tilfredsstillende verken for studenter i portugisisk eller i spansk. Har de som er studenter i tysk, obligatorisk undervisning på nederlandsk? Eller de som er studenter i engelsk, obligatorisk undervisning på tysk? Det kan være veldig fint om man har anledning til å velge et slikt opplegg. En helt annen sak er å bli tvunget til å lære begge de to språkene, når en vil ta en mastergrad i ett av dem. Å ødelegge to mastergrader på UiO som har fungert bra inntil nå, og der undervisningen holdes på de respektive språkene, er ikke faglig forsvarlig.

Å si til oss ansatte i portugisisk og til samfunnet generelt at dette er en måte å beholde portugisisk på, er misvisende. Dette er bare den siste fasen i en langsom avvikling – som begynte med at HF-ledelsen forkastet en stilling i portugisiskspråklig litteratur og kultur (fagmiljøets og ILOS-styrets prioriterte stilling i 2015), fortsatte med nedleggelsen av halve faget i 2016 (litteraturstudier), og som ble fulgt opp med “midlertidig stopp” av bachelor i 2017.

Ledelsen har bestemt at de skal avvikle et tilbud i portugisisk som de ansatte tilbyr, og som studentene vil ha, uten å gi en troverdig forklaring på hvorfor portugisisk nedprioriteres eller nedlegges. Det er på tide at instituttledelsen sier hvilke grunner de har. Er dette noe fakultetsledelsen har bestemt for lenge siden? Det fins verken faglige eller samfunnsmessige grunner for å avvikle portugisisk ved UiO.

Emneord: Brasil, portugisisk, Latin-Amerika, Språkpolitikk Av professor i portugisisk språk ved Universitetet i Oslo, Diana Santos
Publisert 29. jan. 2018 14:54 - Sist endra 29. jan. 2018 14:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere