Åpenhet - noen ord om min kalender i uken som kommer

Nylig påpekte en tydelig presserøst jeg traff i forbifarten at diskursen ser ut til å være mer omfangsrik og høyrøstet ved UiO enn ved andre institusjoner. Personen pekte ikke minst på livlige diskusjoner i vårt styrerom. Dette kjennetegner for meg en sterk akademisk institusjon. Åpenhet og debatt er påkrevd, skriver Svein Stølen i Rektorbloggen.

LA NED GRUNNSTEIN:  I dette innlegget opplyser UiO-rektor Svein Stølen om en del av sine gjøremål denne uken. I forrige uke møtte han blant andre forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, da de begge deltok i grunnsteinnedleggingen for det nye bygget til Det juridiske fakultet som Entra er byggherre for.

Foto: Ola Sæther

Jeg skal ærlig innrømme at jeg har vært skeptisk til å streame styremøtene. Men det var likevel det vi bestemte oss for i styreseminaret i Roma for omlag ett år siden. Vi brukte seminaret til å bli kjent med og trygge på hverandre. Min frykt for at åpen mikrofon både kunne føre til for forsiktige styremedlemmer og at enkeltutsagn kunne bli tatt ut av en større sammenheng av pressen har vist seg overdrevet. Styret har gode, åpne og tydelige diskusjoner. Pressen rapporterer om kjernen i sakene. Det er jeg glad for! Jeg tror jeg som leder og UiO som universitet også har tjent på dette. Måten vi jobber på er åpent tilgjengelig. 

Åpenhet generelt styrker det norske samfunnet. Åpenhet og tydelig rom for alternative røster styrker universitetet. Ja, vi kan ha en tendens til polariserte diskusjoner. Da er det viktig at vi står sammen om åpenhet og en ytringskultur hvor vi diskuterer sak og ikke personer. Vår ytringskultur må fremme et større mangfold; det bør være langt flere røster i de offentlige samtalene ved UiO. 

Neste steg for meg er å åpne opp min hverdag i større grad. Hvem møter jeg - og om hva? Hvordan jeg skal gjøre dette vil jeg tenke over kommende uke. Neste uke er heldigvis relativt rolig. 

I uken som kommer skal jeg ha dialog med våre tre tverrfaglige satsninger. Tema er gjensidig forventningsavklaring for det kommende året. Dekanmøtet får besøk fra forskningsrådet som skal fortelle om hvordan de nå vil behandle søknader. 

Jeg skal videre være med på to lanseringer; lanseringen av ett nytt og spenstig masterprogram i musikkteknologi hvor vi samarbeider på tverrs av Dovre, og en lansering fra «regjeringen». Her er jeg usikker på om dette er offentlig informasjon pr i dag - noen ganger er jeg med på møter hvor de som inviterer må få ha regien på offentliggjøring og initiell kommunikasjon. Sånn må det bare være. 

Et større møte med tjenestemannsorganisasjonene har midlertidighet og stillingsstruktur som tema. Jeg har videre møte med Uniforums redaktør og styrets leder om situasjonen i sektorpressen. 

I ukens strategimøte for ledelsen er karriereutvikling det store tema, men og formidling står på agendaen. Dessuten evaluering av Arendalsuka og to seminarer vi skal ha i september når vi nå starter en ny strategiprosess; ett for styret og ett for dekanmøtet (hvor også museumsdirektørene og UB-direktøren er med). Vi tar oss god tid med strategiprosessen. Tre semestere. Et tema i strategiseminarene vi planlegger er hvordan vi best forankrer arbeidet i hele organisasjonen.

Strategimøtet for ledelsen er forøvrig et ukentlig møte hvor vi tar oss tid til å diskutere åpent og rolig om utfordringer og dilemmaer forbundet med spesifike sakskomplekser, før vi konkludere om veien videre.

Listen over møter kommende uke er selvfølgelig lengre og jeg bruker uken til å finne ut hvordan jeg kan ha åpenhet rundt min agenda - og min gjøren og laden. Jeg kan love at alle møter ikke er like spennende, men åpenhet skader uansett ikke.

(Innlegget ble først publisert i Rektorbloggen)

Emneord: Universitetspolitikk, Akademisk frihet Av rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo
Publisert 27. aug. 2018 10:28 - Sist endra 27. aug. 2018 10:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere