UiO-valgene og valgstyret

Valgstyrets oppgave er å gjennomføre rektor- og styrevalg ved UiO i henhold til reglementet som er vedtatt av UiO-styret, understreker leder for valgstyret, Knut Heidar i et svar til kritikken fra Uniforum-redaktør Martin Toft

DISKUSJON: Leder for valgstyret, Knut Heidar åpner for diskusjon om lengden på valgkampen og antallet valgdager.

Foto: Ola Sæther

Valgene på nytt rektorat og på nye styremedlemmer er nå avsluttet.

Martin Toft hadde 30. mai en leder der han blant annet stiller flere kritiske spørsmål angående valgene ved UiO: Hvordan kan en få fram flere kandidater til styrevalgene? Hvordan kan en øke valgdeltakelsen? Hva er en rimelig lengde på valgkampen? Hvor lenge bør det være åpent for å kunne avgi stemme?

Disse spørsmålene er det gode grunner til å diskutere, ikke bare i valgstyret og i valgsekretariatet (som organiserer valgkampmøtet etc.), men også blant UiOs ansatte og i siste instans i UiO-styret.

Toft oppfordrer videre valgstyret ved UiO til å gjøre endringer i valgprosedyrene og kritiserer samtidig valgstyrets håndtering av noen konkrete saker. Om kritikken bunner i en anklage om rot eller rett og slett i at han er uenig i Valgstyrets beslutninger, er noe uklart.

Først, valgstyrets oppgave er å gjennomføre rektor- og styrevalg ved UiO i henhold til reglementet som er vedtatt av UiO-styret. Det er også rådgiver for styret og universitetsdirektør i valgspørsmål. Det er altså styret som gjør endringer i reglementet, valgstyret kan foreslå.

Dernest til de sakene som Toft trekker fram:

  • Når det gjelder kandidatforslaget som ikke kom med i godkjenningsprosessen i år, var det en feil som vi har beklaget. Heldigvis fikk det ikke noen konsekvenser for valgkampen.

Heldigvis fikk det ikke noen konsekvenser for valgkampen.

  • Jan Fridtjof Bernt ved UiB har i Uniforum reist tvil om valgstyrets praksis med at foreslåtte kandidater kan trekke seg før godkjenning, er lovlig. Vi vil selvsagt gjennomgå dette, og spørsmålet vil bli behandlet i valgstyret på grunnlag av en juridisk vurdering av Universitets- og høyskoleloven. Innenfor loven må vi her finne et balansepunkt mellom hva som kan kreves av alle UiO-ansatte og at ansatte risikerer å bli representert i styret av folk som selv ikke ønsker å være deres representant. Uansett er det behov for en presisering av dette i reglementet, slik at forslagsstillere og foreslåtte kandidater har klare rammer for prosessen. Valgstyret vil derfor diskutere hvorledes valgreglementet kan gjøres mer presist og fremme forslag til UiO-styret om slike endringer.

Valgstyret vil diskutere hvorledes valgreglementet kan gjøres mer presist og fremme forslag til UiO-styret om slike endringer.

  • Fjorårets annullerte valgresultat (i første runde) for valg til midlertidige representanter, skyldtes ikke som Toft skriver «uklare reglar», men feil i det genererte manntallet som igjen skyldtes en feilkoding av personalopplysninger. Vi har her innskjerpet kontrollen og etablert nye rutiner for å fange opp denne typen feil. 
  • Den siste saken, fra tre år tilbake, om et eventuelt nytt rektorvalg som følge av at prorektor trakk seg fra sin stilling, var – som jeg har sagt tidligere – en vanskelig sak. Jeg redegjorde den gang, i et eget innlegg jeg hadde i Uniforum, for de grunner som lå til grunn for valgstyrets anbefaling til UiO-styret om ikke å gjennomføre nyvalg. 
Emneord: Valg, Universitetspolitikk Av Knut Heidar, leder av det sentrale valgstyret
Publisert 2. juni 2017 00:22 - Sist endra 2. juni 2017 10:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere