Team Graver svarer om portugisisk og Latin-Amerika-studiet

De nærmere valgene av hvilke fag og land som bør være sentrale for UiO må først og fremst forberedes og tas i de aktuelle fagmiljøene og enhetene, skriver team Graver, Sandlie og Frich i et svar til Aina Jensen og Espen Rosén.

PORTUGISISK OG LATIN-AMERIKA: Team Graver, Sandlie og Frich svarer Aina Jensen og Espen Rosén om nedprioriteringen av portugisisk og Latin-Amerika-studiet ved UiO.

Foto: Ola Sæther

Aina Jensen og Espen Rosén spør hva vi mener om avgjørelsen om å bygge ned portugisisk og å legge ned Latin-Amerika-studiet ved UiO.

Uansett hva man måtte mene om konkrete avgjørelser som er truffet under den nåværende ledelsen vil vi ikke gå til valg på omkamp om slike beslutninger. Vi mener at stabilitet og langsiktighet er viktig for universitetets virksomhet, og i det ligger også evnen til å legge kontroversielle beslutninger bak seg.

Når det gjelder de generelle prinsippene som bør ligge til grunn for slike beslutninger mener vi at som Norges ledende universitet skal UiO ha et bredt tilbud også innen humaniora. I en verden der det er raske endringer må UiO være godt rustet med kompetanse som er nødvendig til å forstå verden, det gjelder kompetanse ikke bare om Latin-Amerika men også om Asia og Afrika. Vi må være langsiktig orientert, og ikke la kortsiktige svingninger i interesse for enkelte studietilbud være avgjørende for spørsmålet om fag skal videreføres eller ikke.

Slike avgjørelser må bygge på strategiske vurderinger. Vi ønsker for eksempel å være et ledende universitet på «Global governance». De største globale krisene er knyttet sammen og for å fortsette å være et universitet som er ledende i dette feltet må man sørge for at det finnes både studietilbud og ansatte i temaer som global helse, mat, migrasjon, klimaendringer. Dette inkluderer også språkfag og kulturforståelse om land og områder som er sentrale.

De nærmere valgene av hvilke fag og land som bør være sentrale for UiO må først og fremst forberedes og tas i de aktuelle fagmiljøene og enhetene. Det vil ofte være slik at det er faglige diskusjoner om hva "språkfag", "områdestudier" og "kulturkunnskap" er og bør være. Det er viktig at også studentene er engasjert i slike diskusjoner, og vi ser Jensens og Roséns spørsmål som uttrykk for et slikt engasjement. Vi vil oppfordre fagmiljøene til å stimulere til og fange opp slikt engasjement, og vi vil støtte det i vår dialog med studentenes representanter på sentralt nivå.

Emneord: Rektorvalget 2017, Latin-Amerika, Europa. Internasjonalisering Av prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich, rektorkandidat Hans Petter Graver
Publisert 13. mars 2017 00:28 - Sist endra 13. mars 2017 10:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere