Team Graver, Sandlie og Frich endrer formulering i plattform

Vi innser likevel at bruken av ordet «professor» i vår opprinnelige plattform kunne misforstås. Det vi mener er at lektorer og forskere gis mulighet til å rykke opp i toppstilling, skriver team Graver, Sandlie og Frich i dette innlegget.

ENDRET FORMULERING: Rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich har endret bruken av ordet "professor" i sin opprinnelige plattform.

Foto: Ola Sæther
Vi må få kommentere Johansens og Stenseths replikk hvor de sier seg glade for at vi har endret standpunkt i spørsmålet om opprykk og i spørsmålet om bruk av midlertidige ansettelser.
På bloggen beskriver vi tre ulike karriereløp: Lektor og forskerstillinger i tillegg til den kombinerte stillingen 1. amanuensis/professor. Vi skriver nå at vi vil arbeide for at ansatte i forskerstillinger og lektorstillinger får betingelser som gjør det mulig for dem å kvalifisere seg til toppstilling og stige i gradene etter en konkurranse eller bedømmelse.
Vi har endret formuleringen i plattformen
På høyskolene kan lektorene rykke opp til professor via stillingen som høyskoledosent. Opprykk endrer hverken rettighetene eller pliktene som er knyttet til stillingen. Vi innser likevel at bruken av ordet «professor» i vår opprinnelige plattform kunne misforstås. Det vi mener er at lektorer og forskere gis mulighet til å rykke opp i toppstilling. Vi har endret formuleringen i plattformen i samsvar med dette.
 
Vi vil også gi ansatte i forskerstillinger mulighet til å undervise, ansatte i lektorstillinger tid til å forske og mener at dette vil gi dem mulighet til å kvalifisere seg for å kunne søke 1. amanuensis/professor stilling i åpen konkurranse. Vi mener dette vil gjøre UiO til en mer attraktiv arbeidsplass.
 
Når det gjelder midlertidighet står vi fast ved at vi vil arbeide for å fjerne all bruk av midlertidige ansettelser ut over vikariater og andre situasjoner hvor stillingens karakter krever det. PhDer og postdoktorstillinger er selvsagt unntatt fra dette. Vi bruker samme definisjon av midlertidighet som andre som diskuterer problemet med midlertidighet i vår sektor. Midlertidigheten i vitenskapelige stillinger ved statlige universiteter og høyskoler var på 18,7 % i 2016. I norsk arbeidsliv totalt sett er den gjennomsnittlige andelen midlertidige ansatte på 7,9 %.
Den høye midlertidigheten smitter over på ansatte i administrative stillinger
Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen topper statistikken med en andel midlertidige i vitenskapelige stillinger på rundt 25 %. Da er Ph.D.- kandidatene og postdoktorene holdt utenfor. Den høye midlertidigheten smitter over på ansatte i administrative stillinger. Også for disse lå midlertidigheten godt over snittet for arbeidslivet totalt sett.
 
Johansens og Stenseths innlegg har gitt oss anledning til å presisere hvordan vi vil arbeide for å fremme og ta vare på unge forskere som kommer til UiO, og de har selv gitt gode innspill til dette. Det er vi takknemlig for.
 
 
Emneord: Personalpolitikk, Rektorvalget 2017, Arbeidsforhold Av prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich, rektorkandidat Hans Petter Graver
Publisert 13. mars 2017 12:16 - Sist endra 13. mars 2017 12:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere