Stølen & Mo svarer Aina Jensen og Espen Rosén

Det er bra at studenter og andre engasjerer seg på vegne av ett språk eller ett studietilbud. Men UiO trenger også støtte til en bredere mobilisering i det viktige arbeidet med å beskytte språkporteføljen, svarer team Stølen & Mo i et svar til Aina Jensen og Espen Rosén.

VANSKELIGHETER: Men vi vet også at det er vanskeligheter forbundet med å opprettholde et bredt tilbud med mange språk, skriver Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo.  

Foto: Ola Sæther

Det skaper uro og usikkerhet når det snakkes om å legge ned språkfag. I sin henvendelse til rektorkandidatene spør Aina Jensen og Espen Rosén om universitetene forvalter sitt samfunnsoppdrag på en god måte. De er opptatt av situasjonen for Latin-Amerika studier og portugisisk.

Les også: Ber om rektorkandidatenes syn på nedbygging av portugisisk og nedlegging av Latin-Amerika-studier

Landets største språktilbud finnes ved UiO! Vi vet at HF ved UiO har Norges desidert største språktilbud. Fakultetet har kompetanse flere titalls språk som ikke finnes ved andre norske læresteder. UiO tar i dag et stort ansvar for disse språkene. Det vil vi som rektorteam svært gjerne at UiO skal fortsette å gjøre også i årene som kommer.

Ikke bare lett. Men vi vet også at det er vanskeligheter forbundet med å opprettholde et bredt tilbud med mange språk. Det skyldes blant annet en finansieringsmodell som gjør det svært krevende å tilby studier der det er få studenter. Uniforums lesere vil være godt kjent med problemene, som i senere tid har ført til nedleggelse av språkfag blant annet i København og i Tromsø.

Humaniorameldingen og rektoratets rolle. Humaniorameldingen legges fram den 22. mars. Kanskje vil den bringe med seg løfter om en bedre og mer langsiktig finansiering av språkfagene ved UiO? Det ville i så fall vært en stor og viktig nyhet for humaniora i Norge.

Det er bra at studenter og andre engasjerer seg på vegne av ett språk eller ett studietilbud. Men UiO trenger også støtte til en bredere mobilisering i det viktige arbeidet med å beskytte språkporteføljen. Det er først og fremst her vi ser vår rolle i et framtidig rektorat ved UiO. Vi vil arbeide tett sammen med fakultetene og fagmiljøene på UiO om å finne gode løsninger for språkfagene.

Selv om studietilbudet i Latin-Amerika-studier ble opprettet mens Gro Bjørnerud Mo var studiedekan ved HF, vil det være sider ved beslutningen om å stoppe opptaket som vi ikke kjenner godt nok til. Men vi har notert oss at instituttledelsen ved ILOS i en tidligere utgave av Uniforum lover «at instituttet fortsatt skal ha emner med ‘Latin-Amerika-komponenter’, og at det faktiske innholdet ikke vil bli særlig endret».

Hvilken plass bør litteratur ha i portugisiskstudiet, spør Jensen og Rosén.Team Stølen & Mo har en professor i fransk litteratur som prorektorkandidat, så vi kjenner godt til hvor verdifull litteraturen er for språkfagene.

Vi vet at det tidligere har vært kontakt med universitetet i København blant annet med tanke på å få på plass et nordisk samarbeid om portugisisk litteratur, uten at arbeidet synes å ha ført fram. Slike samarbeidsavtaler har imidlertid noen ganger vært svaret på problemer av den art Aina Jensen og Espen Rosén tar opp. Dersom det i framtiden kommer initiativer til slike former for samarbeid, vil vi som rektorat støtte opp om arbeidet.

Emneord: Rektorvalget 2017, Latin-Amerika, Europa, Internasjonalisering Av prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo og rektorkandidat Svein Stølen
Publisert 10. mars 2017 05:00

Hva betyr at UiO "trenger støtte til en bredere mobilisering", rent konkret? Hva slags støtte dreier det seg om, og hva slags mobilisering?

heidijan@uio.no - 10. mars 2017 19:12

Stølen & Mo svarer om støtte og mobilisering:

Vi må samarbeide nasjonalt og nordisk om å sikre ressurser til fakulteter som tilbyr mange språkfag (som konkretisert i artikkelen).

 

I det offentlige ordskiftet må vi argumentere tydelig for verdien av å kunne tilby mange språk på ett sted. Lanseringen av humaniorameldingen vil være et godt tidspunkt for mange til å delta i debatten og politikkutformingen om disse viktige spørsmålene.

 

 

 

 

 

Gro Bjørnerud Mo - 13. mars 2017 10:51

Nå har det gått halvannet år siden 'Stølen & Mo' skreiv at " Vi må samarbeide nasjonalt og nordisk om å sikre ressurser til fakulteter som tilbyr mange språkfag ". Hva har rektoratet og UiO gjort på dette området siden da?

Jan Engh

janengh@uio.no - 13. okt. 2018 10:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere