Luther og universitetet

Det står feil dato på portrettet av Didrik Arup Seip i 10. etasje i Administrasjonsbygningen (Lucy Smiths hus), skriver  professor Karl Øyvind Jordell ved Institutt for pedagogikk.

PÅPEKER FEIL: Pedagogikkprofessor Karl Øyvind Jordell påpeker en feil i datoen på portrettet av Didrik Arup Seip i 10. etasje i Lucy Smiths hus.

Foto: UiO

På 500-årsdagen for reformasjonen kan det være betimelig å gjøre oppmerksom på at Luther er sitert i 10. etasje i Administrasjonsbygningen. Portrettet av Didrik Arup Seip er sammensatt: Man ser ham, studenter på Universitetsplassen, et felt med krigshandlinger, og et manuskript. På manuskriptet står følgende utdrag fra Luthers mest berømte salme:

'Vår Gud han er så fast en borg':
"Og tok de enn vårt liv,
gods, ære, barn og viv,
la fare hen, la gå,
de kan ei mere få.
Guds rike vi beholder."

Under sitatet står datoen 2. september 1940, men dette kan være en feil: Av bind 4 av universitethistorien, skrevet av Jorunn Sem Fure, fremgår det at semesterstart i 1940 var fremskyndet til 15. august, og at rektor holdt immatrikuleringstalen fra aulatrappen den dagen. Men det er mulig at han brukte det samme sitatet da han talte til 25-årsjubilantene ved universitetets årsfest i 1940 (Fure s 87-88): "På trappen til universitetet i kappe og kjede foran nyimmatrikulerte studenter sendte rektor klare signaler til de nye makthavere og deres sympatisører om at det ved universitetet var lite å oppnå av aktiv tilslutning." Om hans argumentasjon skriver Fure (s 88-89): "De religiøse argumentene hentet han fra Luther, de politiske hos Wergeland og Bjørnson."

 

Emneord: Portrett, Pedagogikk, Teologi Av Institutt for pedagogikk, UiO, professor Karl Øyvind Jordell
Publisert 31. okt. 2017 12:13 - Sist endra 31. okt. 2017 12:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere