Kalle Moene svarer Sigurd Allern om internasjonalisering

"Tvert om er vi på Økonomisk institutt nå kanskje enda mer med i den økonomiske politiske debatten enn før," skriver økonomiprofessor Kalle Moene i et svar på kritikken fra professor emeritus Sigurd Allern.

SVÆRT GOD FORSKNING: «Våre nye medarbeidere bidrar med svært god forskning, gode debatter og nyeperspektiver, skriver økonomiprofessor Kalle Moene i et svar til professor emeritus Sigurd Allern.

Foto: Ola Sæther

Sigurd Allern liker ikke måten jeg stiller meg positiv til internasjonaliseringen av UiO på. Jeg er ‘'for, veldig for’', som han sier. Dessuten, ingressen til intervjuet med meg, hevder han, ‘’lyder som en politisk fanfare på et valgmøte’’.

Les også: Kalle Moenes heroiske kamp mot stråmenn

Men som gammel pressemann vet Allern godt at det ikke er intervjuobjektet som skriver ingressen. Min rolle har bare vært å svare på noen hyggelige spørsmål fra Uniforums redaktør om hva jeg synes om internasjonaliseringen av UiO.

Med de gode erfaringene vi har med å rekruttere forskere internasjonalt her på Økonomisk institutt var det lett å svare positivt på spørsmålene. 

Våre nye medarbeidere bidrar med svært god forskning, gode debatter, og nye perspektiver. De er populære forelesere og det er god stemning. Dette kunne jeg entusiastisk fortelle.

Samtidig pekte jeg på at andre viktige 'nasjonale' oppgaver ikke har blitt liggende fordi vi nå har en mer internasjonal sammensetning av staben. Tvert om er vi på Økonomisk institutt nå kanskje enda mer med i den økonomiske politiske debatten enn før. Og våre nye medarbeidere deltar også.

Det ønsket jeg å si og jeg sa det uten å nevne verken Sigurd Allern eller Øyvind Østerud – ei heller John Peter Collett. Likevel mener Allern og Østerud at jeg kommenterer deres synspunkter. Det må i tilfelle være indirekte. Jeg har som sagt ikke nevnt deres navn og har ikke noe ønske å kritisere akkurat det de måtte ha sagt eller skrevet om denne saken. Jeg ønsket å få fram våre positive erfaringer.

Jeg tillot meg å nevne at ordskiftet som har gått i sommer her på UiO, til tider har gitt meg assosiasjoner om klappjakten om Barack Obamas fødselsattest – fordi ordskiftet la så ensidig vekt på hvor de vitenskapelige ansatte kom fra og ikke hva de bidro med. Men dette skulle jeg ikke nevnt, synes Allern. Mulig det. Som straff gir han meg i hjemmelekse å lese filosofen T. Edward Damers etiske adferdsregler for effektiv rasjonell debatt (Attacking Faulty Reasoning).  Den hjemmeleksen gleder jeg meg til. 

Samtidig kan jeg berolige Allern og Østerud med at det med Obama var ment som en spøk. Men som kjent: Den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig, han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig.

Emneord: Forskningspilitikk, Universitetspolitikk, Internasjonalisering Av økonomprofessor Kalle Moene
Publisert 30. aug. 2017 23:22 - Sist endra 31. aug. 2017 10:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere