Frich svarer Mo: Hvorfor gjøre det så vanskelig?

"Der hvor karakteren beror på et skjønn øker det sannsynligheten for at vurderingen er forsvarlig gjennomtenkt", skriver viserektorkandidat Jan Frich i team Graver/Sandlie & Frich i et svar til prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo fra team Stølen/Mo.

VIL VRI DEBATTEN: "Mo vil vri debatten, til en diskusjon om hva som er en «meningsfull begrunnelse». Den debatten tar vi gjerne, men først må alle i det minste få begrunnelse," skriver viserektorkandidat Jan Frich i team Graver/Sandlie & Frich.

Foto: Ola Sæther

 

I Uniforum 16.2. 2017 forsøker Gro Bjørnerud Mo å forklare hvorfor Stølen & Mo ikke vil innfri studentenes krav om å få begrunnelse for sensur automatisk. Studentene har krav på begrunnelse etter dagens lov, men får den ikke uten å be om den. Skal vi være fornøyd med status quo?

 

Hvorfor? Utforming av begrunnelse samtidig med at karakteren gis styrker kvaliteten i karakterfastsettelsen. Utvikling av sensurveiledninger vil lette arbeidet med å begrunne karakteren. Der hvor karakteren beror på et skjønn øker det sannsynligheten for at vurderingen er forsvarlig gjennomtenkt. Begrunnelsen gir andre mulighet for å bedømme og overprøve sensuren, og den vil være en viktig tilbakemelding til studenten. Det vil styrke sensurens legitimitet, gi større aksept og færre klager. Det vil også øke sannsynligheten for at studenten får et læringsutbytte av eksamen.

 

Ulike løsninger. Ved en muntlig eksamen vil det være naturlig å gi en muntlig begrunnelse for sensuren i tilknytning til eksamen. Ved skriftlige eksamener kan begrunnelse gis i form av en skriftlig vurdering. Flere miljø ved UiO har alt innført automatisk begrunnelse for karakteren og det er gjort forsøk med digitale løsninger som gir kandidaten automatisk og spesifikk tilbakemelding.

 

Det godes fiende? Mo vil vri debatten, til en diskusjon om hva som er en «meningsfull begrunnelse». Den debatten tar vi gjerne, men først må alle i det minste få begrunnelse. Det er alt for ofte slik, og nå oppfordrer også Stølen & Mo til det, at det beste skal bli det godes fiende. Vi står overfor en digital revolusjon innen utdanning. Vi vil gripe mulighetene teknologien gir oss.

 

Samspill med miljøene. Et rektorat velges for en 4-års periode. Vi kan selvsagt ikke innføre automatisk begrunnelse over natten, men vil selvsagt bruke tid og vil utvikle gode løsninger i samspill med fagmiljøene og administrasjonen. UiO har mye å være stolt av. Men – vi kan og skal bli endra bedre når det gjelder utdanning. Team Graver, Sandlie og Frich var først ute med et valgprogram som vektlegger utdanning. Vi har i tillegg valgt å være konkrete og ambisiøse på studentenes vegne.

Emneord: Rektorvalget 2017 Av viserektorkandidat, Sandlie og Frich, Jan Frich, team Graver
Publisert 17. feb. 2017 09:48 - Sist endra 20. feb. 2017 14:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere