Universitetsstyrevalg for midlertidig vitenskapelig ansatte

Min motivasjon for en ny periode i Universitetsstyret er ganske enkel: jeg ønsker å fortsette å være en tydelig stemme på vegne av de midlertidige vitenskapelige ansatte i de omstillingsprosessene, skriver universitetsstyrerepresentant Sofie Høgestøl.

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Arbeidsforholdene ved UiO må være lagt opp slik at forskere tidlig i karriereløpet har de beste forutsetningene for å lykkes med sine karrierer, og her mener jeg at det er forbedringspotensial, skriver Sofie Høgestøl, som tar gjenvalg som representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i Universitetsstyret.

Åpent brev til midlertidig vitenskapelig ansatte ved UiO:

Neste uke skal det avholdes valg av universitetsstyrerepresentant for de midlertidig vitenskapelige ansatte for perioden 2015-2016.

Forskningssektoren er i endring, med kommende reformer innen både struktur og finansering. Knyttet til endringsprosessene pågår det også en rekke betydningsfulle forskningspolitiske debatter. Her er universitetsstyret et av UiOs viktigste styringsorganer. Årets styrevalg er da din sjanse til å ha innflytelse over hvem som skal representere deg i disse prosessene.

Jeg ble valgt inn i Universitetsstyret i fjor og stiller nå til gjenvalg. Min motivasjon for ny periode i Universitetsstyret er ganske enkel: jeg ønsker å fortsette å være en tydelig stemme på vegne av de midlertidige vitenskapelige ansatte i de ovennevnte omstillingsprosessene.

I den perioden jeg har sittet i styret, har vi også iverksatt en rekke interne endringsprosesser ved UiO (du kan lese mer om SAB-prosessene her). Disse prosessene vil forhåpentligvis føre til en rekke konstruktive endringer ved UiO i løpet av det neste året. Jeg ønsker nå å kunne bli sittende i Universitetsstyret, slik at jeg også kan være med på å ferdigstille dette prosjektet.

Jeg ser på de eksterne og interne endringsprosessene som glimrende anledninger til å få gjennomslag for bedre arbeidsvilkår. Arbeidsforholdene ved UiO må være lagt opp slik at forskere tidlig i karriereløpet har de beste forutsetningene for å lykkes med sine karrierer, og her mener jeg at det er forbedringspotensial.

UiODoc (interesseorganisasjonen for stipendiater og postdoktorer ved UiO) har vært en viktig samarbeidspartner for meg i inneværende periode. Sammen har vi jobbet for å øke representasjonen til midlertidige, vitenskapelige ansatte i beslutningsorganer, samt løftet frem problemer knyttet til midlertidighet. Jeg ønsker nå å fortsette dette samarbeidet, og jobbe for at vi får på plass karriereveiledning, vitenskapsombud og bedre kurstilbud for forskere tidlig i karriereløpet. (Resten av valgplattformen min kan leses her.)

Det er to andre dyktige kandidater som også stiller til valg: Thorjørn Larssen og Heidi Østbø Hugen. De har spennende bakgrunner, gode ideer og solide valgplattformer. Således håper jeg at mange vil benytte seg av stemmeretten sin.

Du kan lese mer om valget her og stemme elektronisk via følgende link når valgportalen åpner på tirsdag kl. 08:00: https://valg.uio.no/.

 

Emneord: Valg, Universitetspolitikk Av universitetsstyrerepresentant Sofie Høgestøl
Publisert 21. mai 2015 15:33

Lykke til Sofie!

kevinmc@uio.no - 27. mai 2015 14:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere